+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yazlık kelimesinin kökü ne Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yazlık kelimesinin kökü ne
  yazlık kelimesinin kökü ne 2. Ayşe
  Yeni Üye

  yazlık kelimesinin kökü hakkında bilgi

  KÖKLER


  Bir sözcüğün bütün ekleri atıldıktan sonra anlamlı olarak kalabilen en küçük parçasına kök denir. Bu nedenle kökieri sözcüklerin çekirdekleri olarak nite*lendirebiliriz. Sözcüğün ekli durumuyla kökü arasın*da mutlaka anlam bağlantısı bulunmalıdır.Türkçede kökler genellikle tek hecelidir:

  ÖRNEK at, ev, gel, git, bak, su, göl

  Az da olsa birden fazla heceden oluşan kökler de vardır:

  ÖRNEK Ağaç, uyu, yürü

  Türkçede kökler anlam bakımından üç bölüme ayrılır:

  1-AD KÖKLERİ: Bir varlığın yada niteliğin adı olan köklerdir

  ÖRNEK Duvar, anne, göl, ev..

  2- EYLEM KÖKLERİ: Bir iş, oluş, hareket bildiren köklerdir.

  ÖRNEK Dur, bak, üşü, söyle, git, iç

  3- ORTAK KÖKLER
  : Kullanıldığı yere göre hem ad hem de eylem kökü olma özelliği gösteren köklerdir

  .ÖRNEKŞiş (şişmek), tat (tatmak), barış (barışmak), toz (toz*mak), sıva (sıvamak)

  UYAR 1: Bir sözcüğün eylem ya da ad kökü olup ol*madığını anlamak için o sözcüğün sonuna "-mek, -mak" mastar eki getirilir.a) Bu ek sözcüğe uygun düşüyorsa, sözcük eylem*dir.

  ÖRNEK Koş(mak), sor(mak), bak(mak), ört(mek), sat(mak)

  b) Bu ek sözcüğe uygun düşmüyorsa, sözcük addır.

  ÖRNEK Ağaç(mak) -> uygun düşmez Ev (mek) -> uygun düşmez

  UYARI 2: Ortak köklerle sesteş kökler birbirine ka*rıştırılmamalıdır. Ortak köklerde, sözcüğün ad duru*muyla eylem durumu arasında anlamsal bağlantı varken sesteş köklerde anlamsal bağlantı yoktur. Sesteş köklerde benzeyen sadece seslerdir.

  ÖRNEK Yama (ad), Yama-mak (eylem) -» Ortak k

+ Yorum Gönder


yazlık kelimesinin kökü