+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda 20 tane çekim eki almış kelime Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  20 tane çekim eki almış kelime
  20 tane çekim eki almış kelime 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  20 tane çekim eki almış kelime


  1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler.

  Örnek: elmalar,çocuklar ,öğrenciler.

  2)Hal Ekleri: - i,-e,-den,-de ekleridir.

  Örnekler: Kitabı ver (belirtme hali)

  Yola bak (Yönelme hali)

  Evden geliyorum (Çıkma hali)

  Sende kaldı (Bulunma hali)

  Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

  Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

  Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

  3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.

  Örnek: Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benim, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirerek bulabiliriz.

  4) İlgi ekleri (Tamlama Ekleri): "ın, in, un, ün" biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar.

  Örnek: kapı-n-ın kol-u , müdür-ün oda-sı

  5)Eşitlik Eki: "-ca,-ce" biçimindedir.

  Örnek: Sence bu doğru mu?

  Çocukça davranma

  6)Ek eylem Ekleri: İsim soylu sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.

  Örnek: iyi-y-im, iyi-sin, iyi-dir, iyi-y-iz, iyi-siniz, iyi-dirler

  B)FİİL ÇEKİM EKLERİ

  1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir.

  Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman)

  oku-du (görülen geçmiş zaman)

  gid-i-yor (Şimdi geçmiş zaman )

  yat-acak (Gelecek geçmiş zaman)

  Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman)
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  20 tane çekim eki almış kelime

  İsimden İsim Yapım Ekleri: İsim kök veya gövdelerine eklenerek, yeni bir isim gövdesi oluşturan eklerdir.
  Lık: kömür-lük, göz-lük , kulak-lık …
  lı: Şehir-li , para-lı , ağaç-lı , baş-lı …
  sız: su-suz, para-sız, ev-siz,
  cü: göz-cü, sanat-çı, yol-cu, simit-çi,
  ce: Türk-çe İngiliz-ce
  daş:Çağ-daş, arka-daş, yol-daş
  üncü: üç-üncü beş-inci
  msı: acı-msı ekşi-msi
  cil: et-cil ben-cil insan-cıl
  şın: sarı-şın
  sal: kum-sal kadın-sal
  ıt: yaş-ıt
  cağız: kız-cağız çocuk-cağı
  cık: az-ı-cık küçük-cük
  tı: horul-tı cıvı
+ Yorum Gönder


çekim eki örnekleri 20 tane,  20 tane çekim eki almış kelimeler,  çekim ekine 20 tane örnek,  20 tane çekim eki,  10 tane çekim eki,  çekim eklerine örnekler 10 tane