+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yakazatı Leyliye şiirinin açıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yakazatı Leyliye şiirinin açıklaması
  Yakazatı Leyliye şiirinin açıklaması 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Yakazatı Leyliye şiiri

  1.bir cenap şahabettin şiiri.

  yakazât-i leyliyye

  gel bu akşam da ser-be-ser güzelim,
  ibtizâzât-ı leyli dinleyelim:

  tâ uzaklarda işte bir piyano,
  tâze parmakların temâsiyle
  ağlıyor bir hazan hevâsiyle.

  dinle ey yârim işte ağlayan o
  gecenin ka'r-ı pür-sükûnunda,
  zulmet-i ebkemin derûnunda

  gâh onun ihtizâz-ı pestiyle
  mütevahhiş, hazin, rakik ü nizâr
  dağılır cevve bir sürûd-i hezâr.

  gâh onun irtiâş-ı mestiyle
  dolaşır kâinat-ı nâimeyi
  bir umûmi şehik-i tenhâyî

  onu kim dest-i ra'şedâriyle
  çalıyor, perde perde inletiyor?
  onu kim böyle gamla söyletiyor?

  tellerin lâhn-i inkisâriyle
  hangi metrûke böyle eğleniyor?
  hangi mâtem bu sesle söyleniyor?

  gâh olur ince, nâzenin bir ses,
  leyl içinde sürüklenir, inler;
  onun zulmet, sükût ile, dinler.

  gâh olur, bir figan-ı tîz-heves;
  bütün a'sâb'ı kâinatı gerer;
  kalb-i hâbide-i cihân titrer.

  sonra bir şehka-i bükâ olarak
  düşer âgûş-i leyl-i târike
  çalışır rûh-ı samtı tahrîke

  sonra tedrîcen alçalıp solarak
  o kadar pest olur ki öksürerek
  zannedersin tebâb olup gidecek

  sonra baygın, kesik sükût eyler;
  mûsıkî-i sükûtu okşayacak
  bir enîn-i hafî kalır ancak

  kim bilir, kim bilir neler söyler;
  bu süreksiz hevesli zemzemeler,
  bu susup durma, sonra söylemeler,

  bu nevâzişli, nazlı, boş negamât,
  bu rekâket, bu lüknet-i elhân,
  bu tereddütlü mûsıkî-i figan,

  bu yarım cümleler, yarım kelimât,
  belki leyl-i hamûşa yalvarıyor;
  belki bir tûf-i tesliyet arıyor.

  gâh mestâne bir şetâretle
  bâd-i pür-gûyu eyliyor taklîd,
  uçuyor cevve pür-hayâl ü ümîd

  gâh bir muğşiyâne hâletle
  inliyor muhtazır, zebûn ü harâb;
  oluyor can-be-leb tuyûr-î cevâb

  tâ uzaklarda işte bir piyano;
  onu bî-şüphe bir kadın çalıyor;
  mûsıkîden cevâb-ı ye's alıyor.

  dinle ey rûhum işte ağlayan o
+ Yorum Gönder


yakazat-ı leyliye şiirinin tahlili,  yakazat-ı leyliye şiiri,  yakazat ı leyliye türkçesi,  yakazat-ı leyliye şiirinin türkçesi,  yakazat-ı leyliye şiiri açıklaması,  yakazati leyliye tahlili