+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda 2012 Nobel Ekonomi Ödülünü alan Alvin E. Roth kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  2012 Nobel Ekonomi Ödülünü alan Alvin E. Roth kimdir
  2012 Nobel Ekonomi Ödülünü alan Alvin E. Roth kimdir? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Alvin E Roth

  Alvin Eliot "Al" Roth (d. 19 Aralık, 1951) , ABD'Lİ iktisatçı. Halen Harvard Üniversitesi'nde profesör olmakla beraber, bu üniversiteden izinli olarak standfort ünüversitesinde misafir profesör olarak çalışmaktadır.

  Ekim 2012'de "Dengeli tahsis edilme kuramı ve piyasa tasarımı uygulaması" konusundaki orijinal katkıları dolayısıyla Lloyd shapley ile birlikte nobel ekonomi ödülünü 'nü kazanmıştır
  Yaşamı ve kariyeri

  Al Roth Yahudi asıllı bir ailenin oğludur. Evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.
  Al Roth Üniversite diplomasını (B.S.) new york 'daki colombia ünüversitesi den yöneylem araştırması dalı üzerine 1971'de almıştır. Sonra kaliforniya 'ya geçmiş bu eyaletteki stanfort ünüversitesi 'nde "Yöneylem Araştırması" konusunda diploma üstü çalışmalar yapmış; ve bu konuda 1973'de Master (M.S.) ve 1974'de doktora (Ph.D.) derecelerini almıştır.

  Stanford Üniversitesi'nde eğitimden sonra 1974'den 1982'ye kadar illionis ünüversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Ağustos 1974 - Temmuz 1977 döneminde "Asistan Profesör"; Ağustos 1977 - Ağustos 1979 döneminde "Assosiye Profesör" ve Ağustos 1979 - Ağustos 1982 döneminde "İş İdaresi Bölümü" ve "İktisat Bölümü"'nde profesör olarak görev yapmıştır. Ağustos 1981 - Ağustos 1982 arasında bu üniversitenin İleri Etüdler Enstitüsü'nde "Beckman Yardımcısı" üyeliğinde bulunmuştur .

  Sonra pittsburgh ünüversitesi öğretim ve araştırma üyeliğine geçmiştir. Ağustos 1982'den Ocak 1985'e kadar "A.W.Mellon İktisat Profesörü" ve Ocak 1985 - Ağustos 1998 döneminde Diploma Üstü İş İdaresi Okulu'nda İş İdaresi Profesörü görevlerinde bulunmuştur. Nisan 1985'den itibaren de bu üniversitede Bilim Felsefesi Merkezi'nde araştırmacı "fellow" olarak katkı yapmıştır.

  Daha sonra öğretim ve araştırma üyeliği için harvart ünüversitesi 'ne geçmiş ve bu üniversitede "Ekonomi Bölümü" ve "Harvard İş İdaresi Okulu"'nda "George Gund İktisat ve İş İdaresi Profesörü" olarak çalışmıştır. 2012'de bu üniversiteden izinli olarak Stanford Üniversitesi'ne "misafir profesör" olarak atanmıştır. 2013 yılında Harvard Üniversitesi'nden emekli olarak "emeritüs" şeref profesörü olması ve Stanford'da "full-time" profesör olması beklenmektedir.

  Al Roth's "Alfred Sloan Şeref Üyesi", "Gughgenheim Şeref Üyesi" ve "Amerikan Sanatlar ve Bilimler Akademisi Şeref Üyesi" şeref üyelikleri verilmiştir. 1986 ve 1995'de israil de misafir profesörlük yapmıştır. "NBER: İktisadi Araştırmalar İçin Milli Büro" ve "Ekonometrik Cemiyeti" üyesidir. 1991 'de "Amerikan Yöneylem Araştırması Cemiyeti" tarafından Lanchester Ödülü verilmiştir.


  Seçilmiş kitapları

  1979: Alvin E. Roth (ed.) (1985) Axıomatic Models of Barğaining, Lectüre Notes in Economics and Mathematical Systems #170 Springer Verlag.
  1985: Alvin E. Roth (ed.) (1985) Game-Theoretic Models of Barğaining, Cambridge:Cambridge University Press.
  1987: Alvin E. Roth (ed.) Laboratory Experimentatıon in Economics: Six Points of View, Cambridge:Cambridge University Press. (Çince çevirisi, 2008)
  1988: Alvin E. Roth (ed.) (1988) The Shapley Value, Eşsays in Honor of Lloyd S. Shapley, Cambridge:Cambridge University Press,.
  1990: Alvin E. Roth ve Marilda A. Oliveira Sotomayor (1990), Two-Sided Matching, Cambridge:Cambridge University Press. [1990 Lanchester Ödülü]
  1995: John H. Kagel ve Alvin E. Roth (ed.) (1995), Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press.
  2002: Alvin E. Roth, Bengt Holmström ve Paul Milgrom (ed.) (2002) Game Theory ın the Tradition of Bob Wilson. Berkeley Electronic Press,
  Seçilmiş makaleleri

  Alvin E. Roth, Vesna Prasnikar, Masahiro Okuno-Fujiwara ve Shmuel Zamir, (1991), "Barğaining and Market Behavior ın Jerusalem, Ljubljana, Pittsburgh, and Tokyo: An Experimental Stüdy", The American Economic Review, C. 81, , s 1068-1095.
  İdo Erev ve Alvin E. Roth, (1998), "Predicting How People Play Games: Reinforcement Learning in Experimental Games with Ünique, Mixed Strategy Equilibria", The American Economic Review, C.88, s.848-881.
+ Yorum Gönder