+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Herhangi bir konuda yapılacak bir konuşmanın veya yazılacak yazının tutarlı olabilmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Herhangi bir konuda yapılacak bir konuşmanın veya yazılacak yazının tutarlı olabilmesi
  herhangi bir konuda yapılacak bir konuşmanın veya yazılacak yazının tutarlı olabilmesi nelere baglıdır 2. Ayşe
  Yeni Üye

  herhangi bir konuda yapılacak bir konuşmanın veya yazılacak yazının tutarlı olabilmes

  bir konuşmanın veya yazılacak yazının tutarlı olabilmesi nelere baglıdır hakkında bilgi

  Sunumlarınızı dikkatli planlamanız katılımcılara sunmak istediğiniz bilgiyi onlarla anlamlı ve etkin paylaşımınızı ve mesajınızın doğru algılanmasını sağlayacaktır. İyi planlama aynı zamanda sizin sunum sırasında kendi öz güveninizi arttıracaktır.

  Sunumun Amaç, İçerik ve Organizasyonu Üzerinde Odaklanma

  • İçerik

  Size verilen veya sizin seçtiğiniz konu üzerinde Beyin Fırtınası'ndan sonra Tez/ Sav'ınızı oluşturun. Tez/ Sav'ınızın en etkin sunumu için araştırma yapıp, bilgi toplayın. Seçici olun, unutmayın, sunumlarda bilginin doğru, öz, ve kolay anlaşılıp, takip edilir biçimde paylaşılma özelliği çok önemlidir.

  • Amaç


  Hedefinizin bilgilendirme veya ikna etme biçiminde tanımını yapın.

  • Organizasyon


  Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır:

  o Sunumlar kısa Giriş'le başlayıp, Gelişme ile devam eder ve Kapanış/ Sonuç'la biter. Giriş'te katılımcılara "Hoş Geldiniz" mesajıyla başlayıp kendinizi tanıtın; konunuzu, amacınızı, sunumunuzun ana hatlarını belirtin ve sorgulayacağınız konularla ilgili ip uçları verin,
  o Sunumunuzun Gelişme bölümünde örneklerle konu/savınızı güçlendirin.
  o Sunumunuzun Sonuç bölümünde sunumun ana hatlarını/ başlıklarını belirtip, katılımcıların dikkatle izleyip aktif katılımlarına teşekkürlerinizi sunup, soruları yanıtlayın. Katılımı canlı tutmak açısından ana bölümler sonunda da soruları alıp, yanıtlayıp, kendi sorularınızı sorabilirsiniz.

  Bilginin planlı bir şekilde aktarımı ve paylaşımı için önerilen aşamalar:

  o Konu üzerinde araştırma yapılması - Bilgi toplama
  o Sunumun yazılı taslağının hazırlanması
  o Sunumun, cümlelerle olmayacak biçimde, yazılı metnini oluşturma
  o Sunum bilgilerinin A4 dosya kağıdı yerine 1/4 dosya kağıdı büyüklüğünde kartlara yazılması
  o Kartlar üzerinde sunum sırasında değişik çalışmaları belirtmek için anahtar kelimelerin işaretlenmesi, simge / renk kodu kullanımı

  Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar / Teknoloji ile Desteklenmesi

  Sunum'u Konuşma/Konferans' tan ayıran özellik Görsel-İşitsel Araçlar/ Teknolojik Donanım ile desteklenmesi ve bu biçim gereği yapılan açıklamalardır. Kapsamlı bilgiyi tablo ve şamalarla, başlıklar altında, öz haline ekranda açıklamak etkin bir anlatımdır. PowerPoint slayt kullanımı bu amaç için renk, hareket ve sesi slayt çerçevesinde bir araya getirici özelliğinden çok uygun olsa da, ancak anlatımla paralel gitmesi ve çok fazla cümlelerle yazılı bilgi içermemesi koşuluyla etkindir. Ses veya müzik seçiminin de gürültü niteliğinden uzak, ancak konuyla bağlantısı halinde kullanımı gerekir.

  Anlatımı güçlendirecek görsel malzemeler şu şekilde belirtilebilir:

  • Diyagramlar
  • Tablo / Haritalar
  • İstatistikler/ Ölçümler
  • Resimler
  • Posterler/ Resim kartları
  • Filmlerden kesitler/ müzik
  • Denek nesneler

  Fiziksel / Teknolojik Donanım


  Etkin sunumlarda fiziki ortam ve donanımın etkisi büyüktür. Gerekli yapılanmanın sağlanması için belirtilen konularda koşullar en az üç gün önceden belirlenmelidir:

  • Sunumun yapılacağı oda
  • Işıklar
  • Hareket alanı
  • Oturma planı
  • Araç - gereç
  • Teknoloji
  • Akustik düzen / Ses ayarlamaları

  Katılımcı / İzleyicilerin Tanımı

  Sunum taslağını yapmadan yanıtlamanız gereken sorular:• Hitap edeceğiniz grup kimlerden oluşuyor? (Yaş / Cinsiyet dağılımı, Katılımcı sayısı)
  • Katılımcıların bilmesi gerekenler neler? Bildikleri neler?
  • İçerik ve Yöntem hakkında katılımcı beklentileri neler?
  • Katılımcılar konuya ne kadar hakim - Konuyu kavrama için hazır oluş durumları ne düzeyde?
  • Katılımcıların ilgi alanları/ uzmanlık konuları/ tercihleri neler?

  Sunumun Etkileşimli Hareket Planı - Yazılım ve Prova


  • Hazırlık yapmanız gereken konular:


  o Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü
  o Duygular ve görüntü/ davranışın kontrolü
  o Katılımcı/ İzleyicilerin canlı/ ilgili tutulması
  o Aktarılmak istenen bilgi/ mesajı açık, net, tutarlı ve beğenilir biçimde verme
  o Hareket planını belirleyen tüm etkinliklerin zamanlamasını belirleme
  o İzleyicileri aktif katılımcılar olarak konunun içine alma

  • Etkileşim gerçekleştirecek çalışmalara örnekler:

  o Soru/ Anket
  o Problem analiz ve çözümü
  o Beyin fırtınası/ Sıralama/ Gruplama
  o Eşli çalışma/ Grup çalışması

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  herhangi bir konuda yapılacak bir konuşmanın veya yazılacak yazının tutarlı ol  Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü
  Duygular ve görüntü/ davranışın kontrolü
  Katılımcı/ İzleyicilerin canlı/ ilgili tutulması
  Aktarılmak istenen bilgi/ mesajı açık, net, tutarlı ve beğenilir biçimde verme
  Hareket planını belirleyen tüm etkinliklerin zamanlamasını belirleme
  İzleyicileri aktif katılımcılar olarak konunun içine alma


+ Yorum Gönder