+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kornea ve retinayı ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kornea ve retinayı ne demek
  Kornea ve retinayı ne demek 2. Asel
  Bayan Üye

  Kornea ve retina

  Kornea:Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. Epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur.


  Retina: Güneş ışınları korneadan ve göz lensinden geçtikten sonra gözün içinde bulunan ve retina adıverilen bölmeye gelir. Posta pulundan büyük olmayan bu bölme ayrıca çok incedir. Ancak 130 milyardan fazla mikroskobik hücre barındırır.

  Işık bu hücrelere geldiğinde, bu hücreler sinir sinyalleri oluşturur, çünkü ışığa karşıduyarlıdırlar. Retinada iki tip ışığa duyarlı hücre vardır ve şekillerine göre adlandırılmışlardır: Çubuk ve koni. Yaklaşık 125 milyon çubuk hücre vardır ve bu hücreler beyaz, kırmızı, mavi, yeşil ya da sarıolmasını ayırt etmeden tüm ışıklara cevap verir. Çubuklar sadece az ışıkta çalışır, böylelikle gözün loş durumlarda görmesini sağlarlar. Diğer ışığa duyarlı hücreler de konilerdir. Bunlardan retinada yaklaşık 7 milyon adet vardır ve lensin aksi istikametinde genelde arka tarafın çevresinde bulunurlar.

  Dünyaya ait görüntü bir saniyenin, kısmı kadar bir süre retinada duraklayarak beyne iletilir. Yani buna göre görüntüler çok çabuk değiştiğinde birbirlerine karışarak sürekli hareket hâline görünmelerine neden olur.
+ Yorum Gönder