+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Üreme hücreleri ve embriyonun ilişkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Üreme hücreleri ve embriyonun ilişkisi
  üreme hücreleri ve embriyonun ilişkisi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  üreme hücreleri ve embriyonun ilişkisi

  üreme hücreleri ve embriyonun ilişkisi nedir kısa bilgi

  Tüm canlılar gibi insanlar da nesillerini devam ettirebilmek için üreme yeteneğine sahiptir İnsan vücudunda üremenin gerçekleşmesini sağlayan yapı ve organlar bulunur Bu yapı ve organlarda üretilen üreme hücreleri üremeyi gerçekleştirir Üreme hücreleri dışında vücutta bulunan diğer hücreler üremeyi sağlama yeteneğine sahip değildir Üreme hücreleri ile üremeyi sağlayan yapı ve organlar dişi erkek bireylerde farklılık gösterir
  Dişilerde üretilen üreme hücresi yumurta, erkeklerde sperm olarak adlandırılır Yumurta ve spermin mikroskopla çekilmiş fotoğrafları incelendiğinde yapılarının farklı olduğu görülür Bu yapı farklılığının görevlerinin farklı olmasıyla ilişkisi vardır
  Sperm: sperm erkek üreme hücresidir Baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur Baş kısmı hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdekten oluşur Küçük ve hareketli bir hücredir
  Yumurta: yumurta, dişi üreme hücresidir Hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdekten oluşur Büyük ve hareketsiz bir hücredir
  Yumurta ve sperm birleşerek hücrelerinim çekirdeklerinin birleşerek yeni bir hücre oluşturmasına döllenme adı verilir Döllenme sonucu oluşan yeni hücreye zigot denir Zigot anne rahminde gelişerek bebeği meydana getirir Bu şekilde bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşmasına üreme denir İnsanda üremenin gerçekleşebilmesi için babanın sperm hücresinin çekirdeği bir araya geldiğinden bebek bazı özellikleriyle annesine, bazı özellikleriyle babasına benzer Çünkü hücrelerindeki kalıtsal maddenin yarısı babasından yarısı annesinden gelmiştir
  İnsanlarda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
  Üreme organları bir canlıdaki üreme sistemini oluşturur Dişi ve erkek bireylerin üreme sistemleri farklıdır İnsan neslinin devam edebilmesi için bu iki sistemin birlikte görev yapması gerekir
  Erkek üreme yapı ve organları
  testis:erkek bireyde iki testis bulunur Testislerin de sperm hücreleri üretilir
  Salgı bezleri: spermleri beslenmesini ve hareketliğinin artmasını sağlayan salgıları oluşturur
  Sperm kanalı: spermleri testislerden penise taşır
  Penis: spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı atılmasını sağlar
  Dişi üreme organları
  Yumurtalık: dişi bireyde iki yumurtalık bulunur Yumurtalıklarda yumurta hücreleri üretilir
  Yumurta kanalı: yumurtalıklarda üretilen yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan kanaldır Döllenme bu kanalda gerçekleşir
  Döl yatağı: zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir
  Servis: döl yatağının vajinaya açılmasını sağlayan kısımdır
  Vajina: döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapıdır
  Döllenme nedir?
  Dişi yumurtalığında genellikle her ay bir yumurta oluşur Oluşan yumurta olgunlaştığında, yumurta kanalına hareket eder Erkek üreme organıyla dişi üreme organına nakledilen milyonlarca spermden yaklaşık 500 tanesi yumurtaya ulaşır Yumurta bunlardan yalnızca biriyle birleşir Yumurtayla birleşen spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeği birleşip kaynaşır Bu olaya döllenme denir Döllenmiş yumurta hücresine zigot adı verilir Bu durum gebeliğin başlangıcıdır
  Zigot canlıyı meydana getirebilmek için bir seri geçirir Yaklaşık 100 hücreden oluşan bir balon şeklini aldığında embriyo adı verilir Bölünmeler devam ederken embriyo yumurta kanalından dölyatağına doğru ilerler Döl yatağının iç dokusu embriyonun yerleşip gelişimini sürdürebilmesi için kalınlaşır, kan damarlarınca zenginleşir Embriyo bu dokuya yerleşerek gelişmesine devam eder
  Embriyo çok hızlı gelişerek, Gelişimiyle orantılı olarak görünümü de değişir
  1ayın sonunda embriyo yaklaşık 3,5 mm uzunluğuna ulaşır Kalp atmaya başlar Kol ve ayak taslakları görülür Baş kıskı kısmen genişler
  2ayda embriyonun boyu 3,5 cm kadardır Kol, baş, kulak, göz kapakları ne ağız açıklığı taslakları belirgin ve tanınabilir duruma gelmiştir Parmak taslakları oluşur Kemikleşme başlar Bu ayın sonunda embriyo küçük bir insan minyatürüne benzetildiğinden, artık fetüs 22olarak adlandırılır
  3ayda fetüs yaklaşık 9 cm olur Organlar tamamen belirginleşmeye başlar İskelet oluşumu hızla devam eder Ter ve meme bezleri belirginleşmeye başlar Yüzde kıllanma görülür Tırnaklar gelişir Cinsiyeti tanınmaya başlar İlk üç aylık evrede temel organlar gelişmiştir
  4ayda fetüsün yüzü ergin bir insan yüzünün şeklini alır
  5ayın sonunda fetüsün boyu yaklaşık 27-30 cm' yi bulur Bu ayda fetüs kendiliğinden hareket eder ve seslere tepki verir
  6ayda boy 35 cm'ye ulaşır Artık fetüs tamamen bir insanın minyatürdür Başta kıllanma olur Kemikleşme ve iskeletleşme doruğa ulaşır Kaslar ve kirpikler ortaya çıkar
  7ayda iç organlar döl yatağı dışındaki hayata hazırlık amacıyla olgunlaşır
  8ayda fetüstün boyu,50 cm civarındadır Fetüs ergin görünümünü almaya başlar
  9ayda fetüsün boyundadır Fetüs önceki aya göre hareketsizdir Çünkü büyüklüğünden dolayı hareketi için az yer kalmıştır Fetüs artık döl yatağındaki gelişimini tamamlamıştır
  Embriyonun korunması
  Sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için her şeyden önce annenin sağlıklı olması gerekir Bu konuda en önemli görev anne adayına düşmektedir
  Embriyonun çok hızlı bir şekilde geliştiği dönem hamileliğinin ilk üç ayıdır Özellikle bu dönemde radyasyonun yoğun olduğu yerlerde bulunmak, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar, doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar hem anne adayı hem de embriyonun sağlığını olumsuz yönde etkiler Bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişim bozuklukları görülebilir Ayrıca anne adayı yeterli ve dengeli beslenmeye de dikkat etmelidir Az yemek kadar aşırı yemenin de zararlı olduğunu unutmamalı Vücudu sıkan giyecekler giymemeli, doktorun verdiği egzersizleri düzenli olarak yapmalıdır

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  İnsanda Üreme Sistemi, İnsanlarda Üreme Sisteme İle İlgili

  Erkeklerde üreme olayında spermlerin yapılması, erkeğin cinsel etkinliği olmak üzere iki bölüm vardır. Değişik cinsiyet hormonları da bunların istenilen fizyolojik düzeyde sürdürülebilmesini sağlar.

  Erkekte erbezi (testis) içerisinde spermlerin yapıldığı sperm üretim kanalları bulunur. Teslisler genişlemesi zor, esnek olmayan fibröz bir kılıf içerisindedir. Spermler bu kanalcık-larda yapıldıktan sonra testiste epididimis bölgesine dökülür. Sperm kesecikleri prostatın iki yanında yer alır. Boşalırken, prostat salgısı ile karışarak dış idrar kanalı aracılığı ile akar. Sperm yapımı genellikle 13 yaş civarında başlar. Sperm yapımının başlaması hipofızin gonadotropik hormonlarının etkisiyle olur. Normal ergin bir sperm; kamçı. baş. orta ve kuyruk bölümlerinden meydana gelmiş bir yapıdır. Dakikada 1.4 mm. ilerleyebilir. Genellikle düz hat üzerinde hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Asit ortamda hareketleri azalır. Ancak nötral ve alkali ortamda hareket yeteneği fazladır. Sperm kesesinde haftalarca canlılığını sürdürebilen spermler, boşaldıktan sonra ancak 24 saat yaşayabilmektedir. (24-72 saat). Sperm kesecikleri spermlerin içerisinde bulunduğu sıvıyı yaparlar. Prostat salgısı ile birlikte spermler ve sperm keselerinin salgısı semen denilen erkek boşalma sıvısını yaparlar. Cinsel eylemden sonra bu sıvıyla birlikte spermler boşalır.

+ Yorum Gönder