+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tedavi edici proteinlerin üretilmesine yönelik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tedavi edici proteinlerin üretilmesine yönelik
  Tedavi edici proteinlerin üretilmesine yönelik 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tedavi edici proteinlerin üretilmesine yönelik


  Tedavi edici proteinlerin üretilmesi hakkında bilgi


  1) İnfeksiyon hastalıkları ve diğer sık rastlanan hastalıkların teşhisi için konvansiyonel tanı laboratuarlarında yapılabilir tekniklerin geliştirilmesi (PCR vb DNA veya RNA ya da sinyal çoğaltma teknikleri)
  2) Hasta başında veya muayenehanelerde kullanılabilecek (near patients) tanı ve/veya takip kit veya detektörlerin geliştirilmesi (Streptokok deteksiyon kiti, hamilelik testi, glukometre gibi)
  3) Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak infeksiyon hastalıklarına karşı aşı geliştirilmesi (HBV virüs DNA sının küçük bir kısmının kas hücrelerine enjeksiyonu bu viruse karşı bağışıklık gelişmesini sağlayabilmektedir)
  4) Daha etkin ve ucuz aşı ve ilaç uygulama tekniklerinin geliştirilmesi (patates gibi bitkilerde rekombinant proteinler üretilerek sindirim sistemi aracılığıyla bağışıklığın sağlanabilmektedir)
  5) Biyoinformatik metodlar yardımıyla aktif tedavi edici moleküllerin araştırılması ve bu moleküllerin süratli bir şekilde uygun biyolojik sistemlerde test edilmesi
  6) Spesifik hastalık panellerine yönelik DNA veya protein çiplerinin geliştirilmeli
  7) Tedavi edici proteinlerin üretilmesine yönelik rekombinant DNA teknolojilerinin
  geliştirilmesi (Eritropoetin, interferon gibi jenerik rekombinant proteinler patent koruması kalktığında üretilebilecektir)
  8) Biyolojik ve kimyasal çevre kirliliğini ölçebilecek deteksiyon sistemlerinin geliştirilmesi

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Gen Transferi ile Terapötik Proteinler üretimi

  Bazı insanlar çünkü genetik kusurların üretemediği iyi bir sağlık için gerekli birçok protein vardır. Bu proteinlerin çeşitli kan pıhtılaşma hemofili neden olan faktörler, insülin (şeker hastalığı ile sonuçlanan), büyüme hormonu (u ygun büyüme eksikliği ile sonuçlanan) ve diğer proteinleri, idaresi başka terapötik yararları patolojik durumları ya da sonuç düzeltir. Bu alandaki ilk çalışma bakteri istihdam. Bir bakteri kültürü bazı bakteriler plazmid adı verilen küçük dairesel DNA molekülleri içerebilir. Bu plazmid kültürünün tüm bakteriler tarafından sahip olduğu kromozom DNA'sının bir parçası değildir. Bu olağanüstü bakteri hücreleri ikili bölünme ya da hücre bölünmesi ile yeniden olarak, plazmid yavru hücrelere de iletilir. Ayrıca konjugasyon ile diğer hücrelere de bulaşabilir. Bilim adamları bakteri hücrelerinin insan genleri aktarmak için plazmid kullanmak nasıl öğrendim. Bakteri plazmid içine yerleştirilen genin insülinin insan geni olan, örneğin, bu genin içine sokulmuş olduğu, bakteriler insan insülin üretir.


  Bir plasmid içine bir DNA bölümünün yerleştirilmesi


  Bilim adamları, tespit ve izole edilmiş enzimler (sınırlama enzimleri, veya kısıtlama endonükleaz denmektedir) ve her biri çok özel yerlerde genler keser. Bu enzimlerin 100'den izole edilmiştir. Istenen terapötik proteini kodlayan kromozomu üzerinde edildiğini insan geninin pozisyonundan sonra, gen, uygun kısıtlama enzimleri kullanılarak ve gen izole edilir kesilir. Aynı kısıtlama enzimleri plazmid dairesel bir DNA parçasını kesmek için kullanılır. Bu nedenle, insan geninin iki ucu plazmidinin açık uçları ile bağlayacak olanlar olacaktır. DNA ligaz enzimi plazmidin kesip parça yerine insan geni olan bir dairesel bir DNA molekülü, restore birkaç plazmit arasında açık uçlara genin her iki ucuna da kullanılır. Artık insan geni içeren bu plazmid,, bakteri içine yeniden eklenir. Bu bakteriler, bakteriyel DNA ile birlikte yeniden üretilir insan geni taşıyan aynı bakteri büyük miktarlarda üretim, kültürlenmiştir. Ayrıca, bu bakteriler, spliced ​​insan geni tarafından kodlanan insan proteini üretmek. Protein bakteri kültürü, saflaştırılmış ve vücutlarına proteinin yeterli miktarda üretemez patolojik durumları olan hastalara enjekte izole edilir.

  Genetik mühendisliği önce, bu proteinlerin özenle doku ve kan izole gerekiyordu, ama bu tür dakika miktarlarda üretilen bu yana, Büyük miktarlarda izolasyon malzemesi büyük miktarlarda işlenmesi gereklidir. Sonuç olarak, çok pahalı idi. Göreceli olarak daha fazla miktarda genetik olarak değiştirilmiş bakteriyel kültürlerden elde edilir, ama maliyet daha az, hala yüksek olmasına rağmen edildi. Biyoreaktörler (yani, insan geni ihtiva eden bakterilerin kültür, büyük miktarlarda için gerekli olan bir makine olan) çok pahalı ve pek çok bilim ve teknik yardımcı tarafından çalıştırılabilir. Ayrıca, biyoreaktör uygun işlem sıcaklığı ve kültür sıvısının bileşimi küçük değişikliklere duyarlıdır.

  Neyse ki, alternatif bir yöntem, daha az pahalı ve çok daha verimli olması için vaat geliştirilmiştir. Bu yöntem, biyoreaktör gibi, bu tür bir domuz, bir hayvan kullanır. Bilim adamları, tasarlamak, geliştirmek ve insan tarafından icat biyoreaktör çalıştırmak için çok pahalı, zor inşa etmek için yıllar gerekli. Tanrı zaten çok daha verimli, çok daha ucuz biyoreaktör icat vardı. Bilim adamları sonunda onun süt istenen insan proteinleri üretmek için bir kadın domuz, inek, ya da diğer hayvan ikna etmek için genetik manipülasyon ile mümkün olacağını fark etti.


  Bir süt proteini genetik mühendisliği


  Bu işlem şimdi domuz ve inek hem de başarılı olmuştur. Hayvanlar arasında, domuz bir çok avantaj bulunmaktadır. Onun gebelik süresi sadece dört aydır. Yaş 12 ayda domuz verimli ve büyük çöp boyutları (genellikle 10 ile 12 domuz) üretir. Bir emzikli domuz, bir yıl içinde süt 300 litre (yaklaşık 315 litre) üretir. Prosedür, aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
  Ihtiyaç duyulan insan proteinini kodlayan izole edilmiş bir DNA fragmanı 1.the (geni).
  Meme bezlerinde proteinlerin üretimini teşvik 2.the DNA fragmanı izole edildi ve bağlantılı veya insan geni birleştirilmiştir.
  Bir verici domuz 3.Fertilized yumurta elde edilir.
  Gerekir 4. insan DNA çok ince mikro pipet kullanarak erkek pronucleus (sperm DNA bu yumurtanın DNA ile birleştiren önce) bölgesinde bir yumurta içine enjekte edilir. Insan DNA böylece pikin nükleer DNA içine dahil edilmiştir.
  5.The yumurta başka bir domuz rahim implante ve yeni doğmuş bir kadın domuz içine gelişir.
  6.Bu istenilen protein bir kez yetiştirilen dişi domuzun sütünden izole edilir.

  Bu prosedür Amerikalı bilim adamları tarafından başarıyla gerçekleştirildi ve sonuçlar 1994,1 onlar kan pıhtılaşma kontrol etmek için hareket Protein C kodları kullanılır insan geni yayınlandı. Bu pik tarafından üretilen süt her litre protein C arasında bir gram elde edilmiştir. Bu, insan kan plazmasında bulunan 200 kat konsantrasyonudur. Elde edilen protein C arasında sadece üçte biri biyolojik olarak aktifti. Bunun nedeni, protein zincirinin oluşturulduktan sonra, bir proteinin bir hücre birçok modifikasyon gerçekleştirilebilir olmasıdır. Örneğin, bölme protein kesilir, kompleks Şeker grupları protein zincirinin belirli yerlerde bağlı olabilir; ve hücre duvar bağlantı gruplara eklenebilir. Furin adı verilen bir anahtar işleme enzim, yeterli miktarlarda mevcut olduğunu keşfettik bilim adamları, bu yüzden Furin için bu kodları, gen kompleksine eklenir gen. Bu, bu şekilde üretilen insan proteinleri güvenlik ve etkinlik için test edilmesi gereken aktif protein C verimi arttırılmıştır. Bu yazı da, anti-trombin adı verilen bir anti-pıhtılaşma proteini şimdi klinik deneylerle test ediliyor.

  Biyoreaktör makinelerin kullanımı için bu yordamı karşılaştırılması biyokimyasal mühendisleri bir nesil Tanrı hazırlamıştı (domuz) proteinleri yapmak için bir araç yeteneklerini maç için başarısız olduğu gerçeğini göstermektedir. Meme bezi onlara besin geniş bir kaynağı sağlamak için kolayca izole edilebilir ve saflaştırılabilir bir biçimde üretilen proteinler kanal hücrelerin yüksek bir yoğunluğunu korumak için optimize edilmiştir. Bu işlem başarılı olduğu kanıtlanmış ve çok düşük bir maliyetle, değerli terapötik proteinlerin üretilmesi için bir yöntem sağlamaktır söz biriktirdi.

+ Yorum Gönder