+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Katı ve sıvıya örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Katı ve sıvıya örnekler
  nolur verin öğretmen sordu da 2. Leyla
  Devamlı Üye


  Katı Ve Sıvıya Örnekleri Hakkında Bilgi


  Su örneği
  Ana madde: Su
  Bir madde farklı sıcaklık ve basınç şartlarında üç halde de bulunabilir. Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir.

  - Katı halde buz,
  - Sıvı halde su,
  - Ve Gaz halinde su buharı,
  şeklinde bulunur.

  KATI:demir, tahta, buz birer katı örneğidir.
  SIVI:su, benzin, alkol sıvı örneğidir
  GAZ:Hava, karbondioksit, oksijen ise birer gazdır.


  Hal Değişimi ;
  Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür.
  Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür.
  Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon(resüblimleşme) ile ise katıya dönüşür.

  Katı
  Ana madde: KatıMaddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan atom ve moleküller arası boşluk yok denecek kadar azdır. Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.Atomlar titreşim hareketi yaparlar.Maddenin en düzenli halidir.

  Sıvı
  Sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini alır

  Ana madde: Sıvı Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılamazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır. Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler.Bunu ilk olarak Göktuğ Durmaz Türk kitaplarına geçirmiştir.

  Gaz
  Ana madde: Gaz Atom veya moleküllerin arasında boşlukların en çok olduğu haldir. Gaz tanecikleri arasında boşluk fazla olduğunda gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir·Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar maddenin en düzensiz halidir ve sadece gazlar (tanecikler arasındaki boşluk fazla olduğu için) sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.
 3. Ziyaretçi
  ya performans ödevim için biraz daha örnek olsa gaz maddeye
 4. Asel
  Bayan Üye
  katı ve sıvıya örnekler

  ya performans ödevim için biraz daha örnek olsa gaz maddeye
  Maddelerin Katı, Sıvı ve Gaz Olarak Sınıflandırılması  Madde: Boslukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan her sey madde dir.

  Madde dünya üzerinde daima bu üç fiziksel hâlde bulunur KATI – SIVI – GAZ

  Katılar: Katilar, belirli sekil ve hacme sahiptir. Örnek: tebesir, kalem, tahta

  Sıvılar: Sivilar belirli hacme sahip olmalarina karsin, belirli sekilleri yoktur. Bulunduklari kabin seklini alirlar. Örnek Su, civa, alkol, yag

  Gazlar: Gazlar ise bunlarin tam aksine ne belirti hacme ne de belirli sekle sahiptir. Gazlar bulunduklari kabin hacmini alirlar. Örnek: Hidrojen, oksijen, azot gazlari

  Maddelerin Ortak Özellikleri:
  • Kütle: degismeyen madde miktaridir. Birimi kg veya gr'dir.
  • Hacim: boslukta kapladigi yerdir. Birimi cm³ veya m³ tür.
  • Eylemsizlik: Maddenin bulundugu durumu koruma istegidir.
  • Tanecikli yapida olma  Maddelerin Ayirt Edici Özellikleri:
  1- Özkütle
  2- Özisi
  3- Çözünürlük
  4- Esneklik katsayisi
  5- Erime ve kaynama noktasi
  6- Genlesme
  7- Iletkenlik  Öz Kütle : Birim hacimdeki madde miktaridir, (d) ile gösterilir. Birimi: gr/cm³

  Öz kütle(yogunluk)=kütle / hacim dir
  m=kütle(gram olacak ) V=hacim(cm³ olacak) dir  HAL DEGISTIRME:
  Erime: Bir maddenin kati halden sivi hale geçmesine denir. Eriyen madde çevreden isi alir.
  Donma: Sivi bir maddenin kati hale geçmesine denir. Sivi donarken çevresine isi verir.

  Buharlasma: Sivi bir maddenin gaz hale geçmesine denir. Buharlasan madde çevreden isi alir.
  Yogunlasma: Gaz maddenin sivi hale geçmesine denir. Yogunlasan madde çevreye isi verir.
  Kaynama: Sivilar her sicaklikta buharlasir. Fakat buharlasmanin en yogun oldugu ana kaynama denir. Bu andaki sicakliga da kaynama noktasi denir.
  Süblimlesme: Kati haldeki maddenin direk gaz haline geçmesine süblimlesme denir.
  Kiragilasma: Gaz halindeki maddenin direk kati hale geçmesine kiragilasma denir.
  Katinin eriyip sivilastigi sicakliga erime noktasi , Sivinin kati hale geçtigi sicakliga donma noktasi denir. Erime donmanin, buharlasma yogunlasmanin tersidir.

+ Yorum Gönder


sıvıya örnekler,  sıvılara örnekler,  sıvıya örnek,  katı sıvı örnekler,  KATIYA ÖRNEK,  katı sıvı örnek