+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Sindirim sistemi ile ilgili bulmaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sindirim sistemi ile ilgili bulmaca
  sindirim sistemi ile ilgili bulmaca sözleri lazım, sözleri olsa gerisini ben çizerim şimdiden teşekkür ederim 2. Leyla
  Devamlı Üye

  sindirim sistemi ile ilgili bulmacalar

  2. Omurgalı hayvanlarda aşağıdaki besinlerden hangisinin kana geçmesi için sindirilmesi zorunludur?

  A)Yağ Asidi B)Aminoasit C)Nişasta

  D)Madensel Tuzlar E)Vitaminler


  3. İnsanın sindirim sistemi ile ilgili,

  I.İnce bağırsak hem kimyasal sindirim hem de emilimin yapıldığı organdır.

  II.Sindirim artıklarının atıldığı açıklık ile boşaltım artıklarının atıldığı açıklık aynıdır.

  III.Sindirim kanalında bulunan besinler peristaltik hareketlerle ilerler.

  IV.Mide tek bölümden oluşmuştur.

  İfadelerinden hangileri doğrudur?

  A)II ve III B)III ve IV C)I,III ve IV

  D)II,III ve IV E)I,II,III ve IV


  4. Memeli hayvanların sindirim sistemlerine ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün memelilerde ortak değildir?

  A)Sindirim sisteminin son açıklığı boşaltım ve üreme sisteminden ayrı olarak dışarıya açılır.

  B)Kompleks moleküllerden faydalanmayı sağlayan hücre dışı sindirim görülür.

  C)Pankreas ve karaciğer, salgılarıyla ince bağırsaktaki sindirime yardımcı olur.

  D)Tek bölümden oluşan mide, salgı yapabilen bez yapıdadır.

  E)Ağızdaki mekanik sindirim, kimyasal sindirimin etkinliği hızlandırır.


  5. I.Protein – Pepton

  II.Nişasta – Dekstrin

  III.Tripsinojen – Tripsin

  IV.Yağ – Gliserin + Yağ Asidi

  Yukarıdaki dönüşüm olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan enzimler yalnız ince bağırsakta görev alır?

  A)I ve II B)II ve III C)III ve IV

  D)I ve IV E)II ve IV


  6. I.Karbonhidratlar

  II.Yağlar

  III.Proteinler

  Yukarıdaki organik bileşiklerin monomer haline gelmesinden sonra, hangilerinin %80 den çoğu ince bağırsaktan emilerek kana veya lenfe geçer?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III

  D)I ve II E)I,II ve III


  7. İnsanda yağların dindirilmesinde görevli olan 3 organ hangi seçenekte verilmiştir?

  A)Pankreas – Karaciğer – İnce Bağırsak

  B)Ağız – Mide – İnce Bağırsak

  C)Mide – Karaciğer – İnce Bağırsak

  D)Karaciğer – Dalak – İnce Bağırsak

  E)Mide – İnce Bağırsak – Kalın Bağırsak


  8. Normal beslenen sağlıklı bir insanda hangi damarda glikoz ve aminoasit konsantrasyonu en fazla, gliserin ve yağ asidi konsantrasyonu en azdır?

  A)Alt ana toplardamar

  B)Böbrek toplardamarı

  C)Kapı toplardamarı

  D)Ana atardamar(aort)

  E)Akciğer toplardamarı

  9. İnsanda midenin enzim salgılaması sinirsel ve hormonal kontrol ile olur.

  Bu kontrollerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)Vagus siniri mide salgısını arttırır.

  B)Gastrin hormonu HCl salgısını uyarır.

  C)Besinler mideye geçtikten sonra gastrin salgısı artar.

  D)Kimus mideyi terk ettikten sonra, enterogastrin hormonun etkisiyle mide salgısı azalır.

  E)Kolesistokinin mide salgısını azaltır.


  10. Tükrük bezi ve pankreasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Salgılarını duodenuma akıtmak

  B)Kanalsız bezler olmaları

  C)Karbonhidratları sindirici enzim salgılamak

  D)Salgılarından hormon bulundurmak

  E)Protein sindirici enzim salgılamak


  11. Karaciğerden salgılanan safranın ince bağırsağa ulaşmasına kadar,

  I.Koledok kanalı

  II.Water kabarcığı

  III.Safra kanalı

  IV.Kapı toplardamarı

  Yapılarından hangilerinin rolü yoktur?

  A)Yalnız II B)Yalnız IV C)I ve II

  D)III ve IV E)I,II ve IV


  12. Salgılanan gastrin(I), sekretin(II) ve kolesistokinin(III) sırasıyla hangi organları uyararak sindiriminin düzenli yürümesini sağlar?

  I II III

  A) Mide Pankreas Karaciğer

  B) Mide Karaciğer Karaciğer

  C) Karaciğer Pankreas Mide

  D) Karaciğer Mide Pankreas

  E) Pankreas Pankreas Karaciğer


  13. Karaciğer lopçuğuna

  I.Kapı toplardamarı

  II.Karaciğer atardamarı

  III.Alt ana toplardamarı

  Yapılarından hangileri kan getirir?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

  D)I ve II E)I,II ve III


  14. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin hidrolizi sonucu oluşan ürünlerin özelliği değildir?

  A)İnce bağırsaktan kana geçebilme

  B)Enzimlerin yapısına katılabilme

  C)Organik yapıda olma

  D)Yapıcı ve onarıcı olma

  E)Sadece enerji kaynağı olarak kullanılma


  15. Safra ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Yağda eriyen vitaminlerin emilmesini kolaylaştırır.

  B)Bağırsaklar için dezenfektan bir maddedir.

  C)Yağları emülsiyon haline getirip temas yüzeyini arttırır.

  D)Bağırsak bakterileri ile birlikte

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  sindirim sistemiyle alakalı bulmaca soruları


  tibbin sindirim sistemi hastaliklarini inceleyen dali - Gastroentoroloji

  sindirim sistemi hastaliklari hekimi - gastroenterolog

  niyasin adli vitamin eksikliğinden kaynaklanan ve deri lezyonlari ile sindirim ve sinir sistemi bozukluğuna neden olan hastalik - pellagra

  kalbin atişlarini yavaşlatan, sindirim sistemini ve salgilari düzenleyen sinir sisteminin adi - parasempatik

  sindirim sisteminin en önemli organi - mide

  kuşlar gibi omurgali hayvanlarin sindirim, boşaltim ve üreme sisteminin açildiği bölüm - kloak

  insanin sindirim sisteminde asalak yaşayan bağirsak kurdu - daktili
+ Yorum Gönder


sindirim sistemi ile ilgili bulmaca,  sindirim sistemi ile ilgili bulmacalar,  sindirim sistemi ile ilgili bulmacalar ve cevapları,  sindirim sistemi bulmaca,  sindirim sistemi bulmaca ve cevapları,  boşaltım sistemi ile ilgili bulmaca ve cevapları