+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Atatürk´ün yazlık olarak kullandığı ilimiz neresidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk´ün yazlık olarak kullandığı ilimiz neresidir?
  Atatürk´ün yazlık olarak kullandığı ilimiz neresidir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk´ün yazlık olarak kullandığı ilimiz neresidir
  İstanbul Florya daki deniz köşkünü yazlık olarak kullanmıştır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Atatürk´ün yazlık olarak kullandığı ilimiz neresidir


  Yerleşmenin Antik Çağ’daki adı tam olarak bilinmemekle birlikte Pylai (Bugünkü Hersek Köyü ) ve Termal kaplıcalarının o zamanki adı olan Pythia adları birleştirilerek havalinin ortak adı PYLOPYTHİA adını kullandığı sanılmaktadır. Daha sonraki kaynaklarda XENODOCHION adına rastlanmaktadır. 15. ve 16.yy. tarihçileri ise bu yöre için Yalakova adını kullanmışlardır. Bölgeye Yalakabad da denmiştir. 16.yy. tarihçilerinden bazıları, Yalakova adının İzmit ve Yalova’ya egemen olan ve İstanbul tekfuru ile ilişkisi bulunan Yalakonya adında bir kadının adıyla bağlantılı olduğu görüşündedirler. Evliya Çelebi Kara Yalvaçoğlu tarafından fethedilen havalinin Kara Yalovaç olarak adlandırıldığını yazmıştır. Yalıova olan bu adın zamanla ( -ı) harfinin düştüğü ve Yalova olarak söylendiği bilinmektedir. Atatürk’ün davranışı da , bu iddiayı doğrular görünümdedir. Atatürk , Türk Tarihi ile ilgili olarak Yalova’yaptığı bir çalışmanın altını imzalarken , 16 / 17 .8.1931 tarihini yazmış ve altına : ( YALİ OVA / YALOVA ) DİYE NOT DÜŞMÜŞTÜR.

+ Yorum Gönder


atatürk