+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İlahiyat mezunları öğretmen olabilir mi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlahiyat mezunları öğretmen olabilir mi?
  İlahiyat mezunları öğretmen olabilir mi? 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20/09/2011 tarihli, 63713 sayılı ve “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Lisesi meslek dersi alan öğretmenleri” konulu yazılarında; Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınan görüş yazısı doğrultusunda, Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlahiyat Fakültesi Mezunlarının hem İmam Hatip Lisesi meslek dersi alan öğretmenliğine hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenliğine kaynak teşkil ettiği bu itibarla bu alan mezunlarının öğretmen ve yönetici olarak atama ve yer değiştirmelerinin 80 sayılı kararname kapsamında yapılması gerektiği görüşüne açıkladı.

  Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bu görüşünü tüm Valiliklere göndererek bu görüş çerçevesinde değerlendirme yapılmasını, alanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da İmam Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği olan yöneticilerin yer değiştirmelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce bazı valiliklere verilen görüş yazılarının işleme alınmamasını bildirdi.

  Bu nedenle dün yayınladığımız Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/09/2011 tarihli, 63261 sayılı ve “Yönetici atama” konulu görüş yazılarındaki; “1,3- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendinde; "Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alam itibariyle öğretmen olarak a/anabilecek bir elan öğretmeni olmak." hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm gereği eğitim kurumu yöneticilerinin atanmak istedikleri eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilmeleri halinde yönetici olarak da atanabilmeleri mümkün bulunduğundan alanı din kültürü ve ahlak bilgisi olan yöneticilerin imam hatip liselerine, alanı çocuk gelişimi ve eğilimi öğretmeni olanların ise anaokullarına yönetici olarak atanmaları bugün itibariyle mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması geçersiz olmuştur.

  Buna göre; İlahiyat Fakültesi Mezunlarının hem İmam Hatip Lisesi meslek dersi alan öğretmenliğine hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenliğine kaynak teşkil etmesi nedeniyle bu alan mezunları İmam Hatip Liselerine öğretmen veya yönetici olarak atama ve yer değiştirmeleri yapılabilecek.
+ Yorum Gönder


ilahiyat mezunları öğretmen olabilir mi,  2 yıllık ilahiyat mezunları öğretmen,  ilahiyat okuyan din kültürü öğretmeni olabilir mi,  ilahiyat okuyan öğretmen olabilir mi,  2 yıllık ilahiyat mezunları öğretmen olabilir mi,  ilahiyat okuyanlar din kültürü öğretmeni olabiliyor mu