+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İngilizce sıfatlar Konusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İngilizce sıfatlar Konusu
  İngilizce Sıfatlar Konusunu Yayınlıyabilirmisiniz acaba ?

  Teşekkürler.. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma
  İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.
  Sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz.
  sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
  fast hızlı faster daha hızlı
  old eski older daha eski
  tall uzun taller daha uzun
  Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.
  sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
  happy mutlu happier daha mutlu
  easy kolay easier daha kolay
  tall uzun taller daha uzun
  Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:
  sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
  big büyük bigger daha büyük
  fat şişman fatter daha şişman
  thin ince thinner daha ince
  Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:
  sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
  good iyi better daha iyi
  bad kötü worse daha kötü
+ Yorum Gönder