+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkçede Adların Yerine Kullanılan Sözcükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçede Adların Yerine Kullanılan Sözcükler
  Türkçede Adların Yerine Kullanılan Sözcükler 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ZAMİRLER (ADILLAR)

  Kişi, soru, belirsizlik ve gösterme kavramı taşıyarak adın yerine kullanılan sözcüklere "zamir" denir.

  Ad kökenli oldukları için ismin aldıkları tüm ekleri alırlar.

  1-Kişi Zamirleri :

  Ben, sen, o, biz, siz, onlar

  Dikkat : Türkçe’de kelimelerin kökü ek aldıklarında değişime uğramaz ancak kişi zamirlerinden “ben ve sen” ismin “-a” halinde “bana, sana” olurlar.

  2-İşaret Zamirleri : Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar

  3-Soru Zamirleri : “Kim – ne “(kim, ne, nereye, kaçı, hangisi)

  4-Belgisiz Zamirler : Bazısı, bazıları, kimisi, çoğu, hiçbiri…

  5-İlgi Zamirleri : “-ki” ( Benimki, onunki…)

  Dikkat : “Kendi” sözcüğü de “dönüşlülük zamiri” olarak kullanılabilir ve adın aldığı ekleri alır.

  Kendime ait bir dükkanım var.

  Sıfatların Adıllaştırılması (Zamirleştirilmesi)

  O kitap henüz gelmedi. (İşaret sıfatı)

  O henüz gelmedi. (“o” sözcüğü kitabın yerine kullanılan zamirdir.)

  Boşlukları uygun zamir veya sıfatı yazınız.


  Ben yarın gelmiyorum. O (işaret sıfatı)

  O kitap geldi. Ben (kişi zamiri)

  …öğrencide iş var. -ki, -ki

  …çalışmıyor. kaçıncı

  Benim…,senin…nden daha renkli Bu

  …dişleri var. Tertemiz

  …sabah geç kalıyor. bazılarını

  Çarşaflar……… bembeyaz

  Annem……çöpe atmış kimileri

  …gözleriyle ağlıyor. onlar

  …lira yeter mi hiç? ufacık

  …sınıftasın? biner

  ZAMİRLER (ADILLAR)

  KİŞİ ZAMİRLERİ :


  TEKİL

  ÇOĞUL

  Söz söyleyen

  Ben

  Biz

  Söz söylenen

  Sen

  Siz

  Kendisinden söz edilen

  O

  Onlar

  DİKKAT!

  1. Kişi zamirleri hâl eklerini alırlar.(yalın , -i , -e ,-de , -den )

  Bize, bana, beni, bende, benden..

  2. Kişi zamirleri ad tamlamalarında tamlayan olurlar.

  Benim kitabım, senin okulun, onun defteri

  3. Kendi sözcüğü de kişi zamiri sayılır: Yurdun her köşesini kendi evimiz, kendi evimizdeki her şey gibi benimsemek lâzımdır.

  4. Kendi kelimesi ad tamlamalarında tamlayan olarak kullanılır.

  Kendi işim, kendi işi, kendi işimiz.

  5. Adın –e halinde kişi zamirleri farklı biçimlere girerler: Bana, sana, ona

  6. Kişi zamirleriyle yapılan tamlamalarda bazen tamlanan sonundaki ekler söylenmez.Benim kalemim ® benim kalem.Yalnız 3.tekil ve çoğul Kişi zamirleriyle yapılan tamlamalarda tamlanan eki kaldırılamaz.Onun kalem,onların okul denemez.
+ Yorum Gönder