+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkçe Zit Anlamlı Kelimeler Tablo Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçe Zit Anlamlı Kelimeler Tablo Halinde
  Türkçe Zit Anlamlı Kelimeler Tablo Halinde 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  SÖZCÜK
  ZIT ANLAMI
  Acemi
  Usta
  Acı
  Tatlı

  Tok
  Açık
  Kapalı
  Ağır
  Hafif
  Ağlamak
  Gülmek
  Ak
  Kara
  Akıllı
  Aptal
  Aktif
  Pasif
  Alçak
  Yüksek
  Alıcı
  Verici
  Almak
  Vermek
  Alt
  Üst
  Artı
  Eksi
  Arka
  Ön
  Aşağı
  Yukarı
  Aydınlık
  Karanlık
  Aynı
  Farklı
  Az
  Çok
  Azami
  Asgari
  Barış
  Savaş
  Başlamak
  Bitirmek
  Bekar
  Evli
  Bembeyaz
  Simsiyah
  Bol
  Kıt
  Bolluk
  Kıtlık
  Boş
  Dolu
  Büyük
  Küçük
  Cesur
  Korkak

  SÖZCÜK
  ZIT ANLAMI
  Cömert
  Cimri
  Çalışkan
  Tembel
  Çarpma
  Bölme
  Çukur
  Tümsek
  Dert
  Derman
  Dik
  Eğik
  Doğu
  Batı
  Doğru
  Yanlış
  Dost
  Düşman
  Duru
  Bulanık
  Deniz
  Kara
  Derin
  Sığ
  Dik
  Eğik
  Erkek
  Kadın
  Erken
  Geç
  Evcil
  Yabani
  Fazla
  Eksik
  Galip
  Mağlup
  Gece
  Gündüz
  Gelir
  Gider
  Gelmek
  Gitmek
  Genç
  Yaşlı
  Geniş
  Dar
  Gerçek
  Sahte
  Gidiş
  Dönüş
  Güzel
  Çirkin
  Hatırlamak
  Unutmak
  Helal
  Haram
  Hızlı
  Yavaş


  SÖZCÜK
  ZIT ANLAMI
  Islak
  Kuru
  İç
  Dış
  İleri
  Geri
  İlk
  Son
  İlkel
  Modern
  İnce
  Kalın
  İndirim
  Zam
  İniş
  Çıkış
  İyi
  Kötü
  İyimser
  Kötümser
  Kabul
  Red
  Kalabalık
  Tenha
  Katı
  Sıvı
  Kaybetmek
  Bulmak
  Keder
  Neşe
  Kibar
  Kaba
  Kolay
  Zor
  Kurnaz
  Saf
  Masum
  Suçlu
  Nazik
  Kaba
  Neşeli
  Üzgün
  Oturmak
  kalkmak
  Ödül
  Ceza
  Ölü
  Diri
  Önce
  Sonra
  Övmek
  Yermek
  Öz
  Üvey
  Pahalı
  Ucuz
  Parlak
  Mat

  SÖZCÜK
  ZIT ANLAMI
  Pozitif
  Negatif
  Sabah
  Akşam
  Sade
  Gösterişli
  Sağ
  Sol
  Sağlam
  Çürük
  Saldırı
  Savunma
  Sert
  Yumuşak
  Sevinç
  Üzüntü
  Sıcak
  Soğuk
  Sık
  Seyrek
  Siyah
  Beyaz
  Somut
  Soyut
  Soru
  Cevap
  Temiz
  Kirli
  Toplama
  Çıkarma
  Ucuz
  Pahalı
  Uzak
  Yakın
  Uzun
  Kısa
  Üretim
  Tüketim
  Yaramaz
  Uslu
  Yarar
  Zarar
  Yaş
  Kuru
  Yaz
  Kış
  Yeni
  Eski
  Zengin
  Fakir
  Taze
  Bayat
  Tek
  Çift
  Yüksek
  Alçak
  Zayıf
  Şişman

  SÖZCÜK
  ZIT ANLAMI
  Atılgan
  Çekingen
  Azalmak
  Çoğalmak
  Borç
  Alacak
  Bağımsızlık
  Tutsaklık
  Doğal
  Yapay
  Dahil
  Hariç
  Esaret
  Özgürlük
  Evet
  Hayır
  Kar
  Zarar
  Kıtlık
  Bolluk
  Kuzey
  Güney
  El(yabancı)
  Tanıdık
  Uyumak
  Uyanmak
  Deli
  Akıllı
  Bayat
  Taze
  Ham
  Olgun
  Dert
  Derman
  Cılız
  Gürbüz
  Başlamak
  Bitirmek
  Helal
  Haram
  Beyaz
  Siyah
  Ak
  Kara
  Yer
  Gök
  Donuk
  Parlak
  Keder
  Neşe
  Derin
  Sığ
  İyimser
  Kötümser
  Aşağı
  Yukarı
  Gelmek
+ Yorum Gönder