+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yahudiler Hakkında 10 dakikalık derste sunulacak araştırma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yahudiler Hakkında 10 dakikalık derste sunulacak araştırma
  Yahudiler Hakkında 10 dakikalık derste sunulacak araştırma 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Kutsal kitapta adı geçen ve İsrailoğullarına Tanrı tarafından vaad edildiği iddia edilen topraklar olarak bilinen yerleşim alanı Tevrat'ta şöyle tanımlanmaktadır: Bu dağda oturmanız yeter, dönün ve göç edin, ve Amoriler'in dağlığını ve ona yakın olan Arabada, dağlıkta ve Şefelada ve Cenupta ve deniz kenarında bütün yerlere, büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar Kenanlılar diyarına ve Libnana girin. İşte diyarı önünüze koydum, girin ve Rabbin atalarınıza, İbrahime, İshaka ve Yakuba kendilerine ve kendilerinden sonra onların zürriyetine vermek için and ettiği diyarı kendinize mülk edinin. (Tesniye)

  Orta çağlarda da sırasıyla Araplar, Selçuklular, Haclılar, Eyyubiler, Memlükler ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Bu işgaller sırasında, Yahudilerin hemen hepsi memleketlerini terk ederek dünyanın her tarafına dağıldılar. Ancak çok küçük bir kısmı Filistin topraklarında kaldı. Dünyanın her tarafına dağılmış olan Yahudiler arasında ecdatlarının eski topraklarında yeni bir devlet kurmak fikri XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.

  Bazı ülkelerde yaşayan Yahudi aleyhtarlığı da bu durumu güçlendirmiştir. Özellikle Rusya da 1881'de yaşanan ve bir kısım Yahudi'nin öldürülmesi ile sonuçlanan olaylar sonrasında 1882 de Leon Pinsker, Yahudileri Rusya'dan ayrılmaya teşvik etti. Harkov Üniversitesi talebelerinden bir gurup Yahudi, Filistin'de bir zirai koloni kurmaya karar verdiler. Odesa ve Varşova'da bu hareketi para ile destekleyen cemiyetler kuruldu. 1884 de Katovice'de bir konferans toplandı. Bu konferanstan sonra Siyonizm

  Siyonizm kelimesinin kökünü oluşturan "sion" kelimesi Kudüs ile eş anlamlı olarak kullanılagelmektedir. "Sion" Hz. Süleyman'ın Kutsal Mabedini inşa etmiş bulunduğu Kudüs'teki dağın adıdır.

  Siyon sözcüğü modern anlamıyla siyasal yazında ilk kez bir Rus Yahudisi olan gazeteci Nathan Birnbaum tarafından kendisinin çıkartmış olduğu Kendi Kendine Kurtuluş (Selbst Emanzipation) adlı derginin 1 Nisan 1890 tarihli sayısında kullanılmıştır. İlk kez Birnbaum'un kullandığı bu terim kısa süre sonra benimsenmiş ve yaygın kullanılmaya başlanmıştır.

  Siyonizm genel anlamda dini ve milli değerleri ön plana çıkartan bir ideolojidir. Ulusal değerleri gözeten Siyonizm "İsrailoğulları tarihini ve ırkçılığını içine alır.

  Bu çerçeve içerisinde, örf, adet ve geleneklerin yaşatılması, "Eretz İsrael" denilen İsrail vatanının Filistin olarak kabul edilmesi ve sahip çıkılması gaye edinilir." Dini Siyonizm ilham kaynağı olarak Hıristiyanların Eski Ahit dedikleri ve Yahudilerin Tanah adını verdikleri kutsal kitaba dayanmaktadır. Bu kitaba göre, Filistin toprakları Tanrı Yahuda tarafından İbrahim (Abraham) Peygamber ve ümmetine verilmiştir ve bu sebeple Filistin bölgesinin "Arz-ı Mevud", yani "Vaadedilmiş Topraklar" olduğuna inanılır ve bu yüzden Yahudiler bu topraklarda yaşamak zorundadırlar.

  Siyasi Siyonizm, aşırı milliyetçilik akımlarının hızla yayıldığı 19. yüzyıl Avrupasında, Theodore Herzl'in önderliğinde ortaya çıktı.

  artık uygulama devresine girmiş oluyordu. Neticede tanınmış Yahudi zenginlerinin yardımı ile Filistin'de 1870 - 1896 yılları arasında 17 zirai koloni kuruldu.

  Bu hadiseler sırasında, siyasi siyonizmin önde gelen liderlerinden olan Budapeşteli bir Yahudi gazeteci Theodore Herzl (1860 - 1904) sahneye çıktı.
  .
+ Yorum Gönder