+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Anadoluda geçimimizi nasıl sağlardık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anadoluda geçimimizi nasıl sağlardık
  anadoluda geçimimizi nasıl sağlardık 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  14.yüzyılın Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa
  Yakın doğu;anadolu,iran,mezopotamya,arabistan ve mısırı kapsayan bölgeye verilen addır.14. yy başında bölgede yer alan başlıca devletler Türkiye Selçukluları,Trabzon Rum İmparatorluğu, Altın Orda,Memlüklüler ve Bizans idi. İlhanlı Devleti;iran ve civarında Moğol imparatorluğunun parçalanmasından sonra kurulmuştur, ilhanlılar 1256 ' da Cengiz hanın torunu olan Hülagü han tarafından kuruldu.İlhanlı devleti kısa zamanda iran,ırak ve azerbaycana egemen oldu.Türkiye Selçuklu Devletidaha önce 1243 Kösedağ savaşında moğollara yenilmiş ve vergiye bağlanmıştı.Hülagü han döneminde anadolu ikinci kez moğol yönetimi altına girdi ve ilhanlıların yönetimi altında kaldı.İlhanlılar suriye ve filistini işgal ettikden sonra mısıra doğru ilerlemeye başladılar.Memlüklüler tarafından 1260' da Ayn-ı Calut Savaşında yenilgiye uğratılan ilhanlılar suriye ve filistinden çekilmek zorunda kaldılar.Memlük Sultanı Baybars ilhanlıları ikinci kez Elbistan Ovasında yapılan savaşta yenilgiye uğrattı.Elbistan Savaşından sonra Anadoluda ilhanlı baskısı dahada arttı ve binlerce kişi öldürüldü.İlhanlıların önünden kaçan türkmenler ,bu dönemde anadoluya sığınmışlar ve Anadolunun Türk nüfusunu artırmışlardı.Bu gelen Türkmen toplulukları , Horosanda etkisi altında kaldıkları islamiyetin farklı anlayış ve yorumlarını da beraberinde Anadoluya getirmişlerdi. İlhanlılar Gazan Mahmut Han zamanında müslümanlığı kabul ettiler.1243 te Türkiye Selçuk Devletinin, ilhanlılarla yapılan Kösedağ Savaşında yenilmesi üzerine Anadoluda Moğol egemenliği başladı.Anadoluya atanan Moğol genel valileri kimin sultan olucağı dahil devletin bütün işlerine karıştılar.Türkiye Selçuklu Sultanlığının Anadoluda hiç bir etkinliği kalmadı.Moğollar Anadolunun zengin mali kaynakların sömürdüler.Bundan dolayı İlhanlı-Moğol egemenliği,Türkiye Selçuklularının sağladığı güven ve refah döneminden sonra Anadoluda yaşayan Türkler için baskı ve yokluk dönemi olmuştur. Bu arada Anadoluda bulunan Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilan ederek bir çok beylik kurmuşlardı.Memlükler ve Altınorda Devletiyle yapılan savaşlar,taht kavgaları ve iç karışıklıklar sonucunda zayıflayan İlhanlı Devleti Ebu Said Bahadır Hanın ölümünden kısa bir süre sonra 1336 yılında yıkıldı. Altın Orda Devleti; Cengiz Hanın torunu Batu Han tarafında 1227 yılında karadenizin kuzeyinde kurulmuştur.Berke Han zamanında Altın Orda ülkesinde yayılan islamiyet Özbek Han zamanında resmi din olarak kabul edildi.Canibek Han döneminde ise ilhanlılara karşı başarılı savaşlar yapılmış, ülke toprak bakımından büyümüştür.Canibek Hanın ölümünden sonra beyler arasındaki çatışmalar, devletin zayıflamasına yol açmıştır.Bu durumdan yararlanan Ak Orda Hanı Toktamış 1380 de Altın Orda Hanlığını ele geçirmiştir.Toktamış Han Rusları yenilgiye uğrattı ve Altın Orda Devletini önemli bir güç haline getirdi.Ancak bir süre sonra Timuru kendisine rakip görerk aralarının açılmasına neden oldu.Toktamış Han Timur ile yaptığı savaşta yenilgiye uğradı.Bu yenilgiden sonra Altın Orda Devleti eski gücünü yitirdi.Bu durum Rusların işine yaradı.Ruslar giderek güçlendiler ve topraklarını genişletmeye başladılar.1502'de Altın Orda Devleti yıkıldı. 14.yüzyıl başlarında Yakın Doğunun diğer bir önemli devleti olan 'Memlükler' 1250' de Eyyubi Devletine son veren Aybek tarafından Mısırda kuruldu.Kısa zamanda Suriye ve Filistini ele geçiren Memlükler,Moğollar ve Haçlılarla savaştılar.Aybekten sonra yerine Sultan Baybars geçti Baybars Bağdattan kaçan Mustansırı 1261'de Mısırda halife olarak kabul etti.Baybarsın amacı,bütün islam dünyasını Memlüklerin çevresinde toplamaktı.Baybars Moğolların Suriye üzerinde mısıra girmelerini önledi. Bu sırada Türkiye Selçuklu Devleti tamamen ilhanlı egemenliğine girmişti.
+ Yorum Gönder