+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tarihi kaynaklar döneme ve türüne göre kaça ayrılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarihi kaynaklar döneme ve türüne göre kaça ayrılır?
  tarihi kaynaklar döneme ve türüne göre kaça ayrılır? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Tarihçelerin temel kaynaklarını teşkil eder.
  Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir. Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir. Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar İncelenen döneme ait hatıralar, eserler, edebiyat çalışmaları Dönemin basın-yayın organları (gazeteler, dergiler)
  Sözlü kaynaklar
  Tarihçi eğer kendi yaşadığı döneme ilişkin çalışma yaptığı takdirde önem kazanan kaynak türüdür. İncelenen dönem ve konuyla bağlantılı kişilerle yapılan görüşmeler yoluyla sözlü kaynaklar oluşturulur. Sözlü kaynaklar, sözlü tarih adı verilen alt disipline temel oluştururlar.
  GEÇMİŞ KAYNAKLAR
  Yazılı ve sözlü kaynakların yeterli olmadığı durumlarda (ya da bu kaynakları tamamlamak amacıyla) fotoğraflar ve günlük eşyalar (örneğin Eski Yunan toplumu için vazo motifleri) birinci elden kaynak olarak tarih çalışmalarına temel oluşturabilir
+ Yorum Gönder


tarihi kaynaklar döneme ve türüne göre kaça ayrılır