+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hava olaylarını günlük hayattan örneklerle açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hava olaylarını günlük hayattan örneklerle açıklama
  Hava olaylarını günlük hayattan örneklerle açıklama 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Hiç şüphesiz bir gün gelecek insanoğlu havanın nasıl olabileceğini çok önceden hemde kesin olarak haber verebilecek teknoloji ve bilgi düzeyine ulaşacaktır.Çünkü bulutları, yağmurları ve fırtınaları kendi isteği doğrultusunda oluşturabilecek ve yine kendi isteğine göre yok edebilecektir.

  Rüzgar ölçümleri için kullanılan ilk Anemometrelerden
  Günümüzde " Hava Modifikasyonu " olarak adlandırılan bu çalışmalar gelecek yıllarda insanoğlunun kaderini tayin edebilecek en önemli çalışmalarından biri olacaktır. İşin ilginç yanı, eskiçağlarda yaşamış olan insanlarında meteoroloji ile ilgili sorunları yine aynı yöntemler ile çözmeye çalışmış olmalarıdır. Ancak o çağlarda tanrıların atmosfer olaylarını etkilediğine ve fırtınaları dindirmek veya kuraklıklara son vermek için tanrıları yardıma çağırmanın gerekli ve yeterli olacağına inanılırdı. İnsanoğlunun geçmiş tarihi incelenirse; ister Arktik Okyanusu kıyılarındaki " Soğuğun Büyücüsü " nün yardıma çağırılışı olsun,

  ister Kara Afrika'daki eski kavimlerin " tamtamlarla yağmurları çağırışları " olsun, isterse de yağmur yağdırmak için yapılan " Kurban adama törenleri ( Asya'da Sümer ülkesinde yapılan kazılarda bu törenlere ait 3000 yıllık resimler bulunmuştur ) " olsun hemen hemen bütün eski uygarlıklarda bu tür geleneklerin kendisine kolaylıkla yer bulduğu görülecektir.

  Benzer yöntem ve inançlara eski Çin'de, Japonya'da, Kuzey Amerika yerlilerinde, Hindistan'daki Arilerde, Yunanlılar ve Romalılarda, Kuzey Avrupa ülkelerinde kısaca günümüzde Meteoroloji ile ilgili tüm örgütlerde temsil edilen hemen hemen bütün ülkelerin geçmişlerinde rastlanılmaktadır.

  Bununla beraber XX. yüzyılın sonuna doğru bütün bu geleneklerin ve uygulamaların terk edildiği ve yerlerini modern bilimin gerektirdiği uygulamalara bırakmaya başladıkları gözlenmektedir.
+ Yorum Gönder


hava olaylarını örneklerle açıklama,  hava olaylarini örneklerle açiklama