+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Modern etik kuralları kaç temel ilke üzerine kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Modern etik kuralları kaç temel ilke üzerine kurulmuştur
  modern etik kuralları kaç temel ilke üzerine kurulmuştur 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması, düzenlenmesi ve
  yorumlanması ile ortaya çıkar. Bilimsel dürüstlük “gerçeği arama” eyleminde ahlaklı, doğru,
  emeğe saygılı ve içten olmayı gerektirir. (1). Bilimin temeli dürüstlüktür. Bilimsel araştırmanın
  amacı maddi kazanç sağlamak, toplumda ünlü olmak, kendini yüceltmek, meslektaşları
  arasında sivrilmek değildir. Bilimci “bilim teknisyeni” değil, aydın bir kimlik olduğunda etik
  felsefeyi de tam özümsemiş olmalıdır. İnsan, bilimci olmaya, bilimci gibi yaşamaya karar
  verdiğinde öncelikle ve özellikle bilim etiğini incelemek, öğrenmek zorundadır. Etik olmadan
  bilim olmaz. (2)
  TÜBA etik kurulu etiği “Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve
  bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya
  ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır.”
  olarak tanımlamıştır. (3) Etik, akıl yürütme ve paylaşım ortamlarının yaratıldığı ve yaşama
  geçirilmesi için gerekli toplumsal araçların geliştirildiği bir toplumsal iletişim ve eylem alanı
  olarak da tanımlanmaktadır (4). Her türlü insan ilişkisini, toplumsal yaşamın ve etkileşmenin
  ahlaki kurallarını oluşturur. Birey egosu itibarı ile güçlü bir şekilde “kural dışı” davranma
  eğiliminde olsa gerek ki ahlaklılık sürekli bir davranış refleksi olmuştur. (5). Birbiriyle yakın
  ilişkide hatta eş anlamlı olarak kullanılan etik ve ahlak kelimeleri arasındaki temel ayırım: Etik
  ahlakı konu alan felsefi bir bilim dalıdır. Bilimsel düşünce etik olmak zorundadır. Etik bizim
  işimizi zorlaştıran değil, aksine yaptığımız araştırmaların sonuçlarını sunduğumuz bir yaşam
  felsefesidir.
  Bilimsel araştırmaların bilim kamuoyuna sunulma aşaması ayrı bir sorumluluktur. Bilimsel
  yayınlar üzerine son yıllarda çok büyük tartışmalar yaşanmakta ve bu aşamadaki bilinen etik
  sorunlara yenileri eklenmekte, birkaç zaman öncesine kadar yalnızca yazarlara yönelik etik
  sorunlar dile getirilirken artık editör ve hakemlere (danışmanlar) ait etik sorunlar da somut
  belgelere dönüşmektedir.
  Bilimsel yanıltmada yayın etiği çok özel bir konuma sahiptir. Bilimsel araştırmada etik dışı
  davranışlar ancak yayına dönüştüğünde fark edilmektedir. Ayrıca aşırma, sahtecilik, saptırma,
  yayın tekrarı, dilimleme gibi etik dışı davranışlar ancak yayınlar sonucu ortaya çıkmaktadır
+ Yorum Gönder