+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ekosistemdeki canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ekosistemdeki canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır
  ekosistemdeki canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Niteliği,
   Yapısı
   İçindeki değişik elemanların oynadıkları roller zaman içinde sürekli gelişim göstermesi açısından dinamiktir.

  Ekosfer (Dünya Ekosistemi-En Büyük Sistem: Hidrosfer+Biyosfer+Litosfer+Atmosfer’den oluşur.

  NOT: Büyük ekosistemlerin içersinde çok sayıda daha küçük ekosistemler bulunur.

   Ormandaki bir ağaç üzerindeki su birikintisi bir ekosistem olabileceği gibi ormanın kendisi de olabilir. Bir tepe (Çamlıca Tepesi), bir vadi (Munzur Vadisi), bir göl (Balıklı Göl), bir ekosistem olabileceği gibi bir dağ sırası, bir deniz, bir okyanus da ekosistem olabilir.

  Ekosfer: Dünya gezegeni bütün olarak bir ekosistem olup buna ekosfer denir.

   Ekosistemler birbiriyle etkileşim halindedir.
   Küçük bir ekosistemde meydana gelen kendisinden büyük bir ekosistemi etkilemeyebilir ama büyük bir ekosis-temde meydana gelen bir bozulma bu ekosistem içinde bulunan bütün ekosistemleri etkiler.

   Örnek: Ege Denizi havzasında meydana gelen bir kuraklık, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan Gediz Nehri havzasının tamamını etkiler. Fakat Gediz havzasında meydana gelen bir kuraklık, Ege Denizi havzasının tamamını etkilemez.

  Havza: Akarsuların su topladığı sahaya denir.

  EKOSİSTEMİ OLUŞTURAN UNSURLAR

  1) CANSIZ UNSURLAR
  a) Bitkiler (Üreticiler)
  b) Hayvanlar (Tüketiciler)
  c) Bakteri ve Mantarlar
  d) ayrıştırıcılar (çürükcüller)

  2) CANLI UNSURLAR
  a) Toprak
  b) Hava
  c) Su
  d) Rüzgar
  e) Güneş ışığı
  SUYUN EKOSİSTEMDEKİ YERİ

  Dünyadaki tüm canlıların yaşamı toprak, su ve havaya bağlıdır. Bunların içinde suyun ayrı bir önemi vardır. Dünya yüzeyinin % 71’i suyla kaplıdır. Bu durumda yeryüzünün büyük bir bölümü su ekosistemi olarak kabul edilebilir.

  Su Ekosistemleri (Akuatik Ekosistem) : Su ortamında olan ve su kütlesi ile karşılıklı ilişki halinde olan bütün bitkisel ve hayvansal ekosistemlere Akuatik ekosistem denir. Bu bir gölde de olabilir, akarsuda da deniz veya okyanusta da olabilir.

  SU EKOSİSTEMİNİN ETKİLERİ1) Biyotik (Canlılara) Etkileri

  a) İnsanın ekonomik faaliyetlerine etkisi vardır. Balıkçılık, turizm vs.
  b) Hayvanlara yaşam alanı sunar. Örneğin deniz canlılarına…
  c) Bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sunar. Bitkiler topraktan aldıkları mineralleri su sayesinde yapraklarına gönderir.

  2) Abiyotik (Cansızlara) Etkileri

  a) İklimlere etkisi vardır.
  b) Yerşekillerine etkisi vardır. Kıyı şekillerinin oluşması, vadilerin oluşması vs.
  c) Toprağa etkisi vardır. Kimyasal çözülmenin olması için neme ihtiyaç vardır.

  1) Denizel
   Okyanus Ekosistemleri
   Deniz Ekosistemleri

  2) Karasal
   Göl Ekosistemleri
   Nehir Ekosistemleri
   Bataklık Ekosistemleri
+ Yorum Gönder


bir ekosistemdeki canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır,  bir ekosistemdeki canlı organizmalar arasındaki ilişki,  bir ekosistemde canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır,  ekosistemdeki canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır,  canlı organizmalar arasındaki ilişki,  bir ekosistem canlı organizmalar arasında nasıl bir ilişki vardır