+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Nükleik asitlerin yapı birimleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nükleik asitlerin yapı birimleri nelerdir
  Nükleik asitlerin yapı birimleri nelerdir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye  Nükleik asitlerin yapı birimleri ilgili yazı


  1)Nükleik asitlerin yapı birimleri nelerdir?

  Nükleik asitlerin yapı birimi Nükleotitlerdir.


  2)Bir nükleotitin yapısında hangi moleküller bulunur?

  Azotlu organik bir boz, 5C’lu şeker ve fosfat molekülleri bulunur.

  3)Pürin ve primidin bozlar nelerdir?

  Pürin bozları çift halkalı büyük moleküllerdir. Adenin ve guanin pürin grubu bozlardır. Primidin bozları ise tek halkalı küçük moleküllerdir. Sitozin, Timin, Urasil primidin bozlardır.

  4)DNA ve RNA’nın yapısında hangi şekerler bulunur?

  DNA: Deoksiriboz RNA: Riboz

  5)Nükleozit ne demektir?

  Baz ve şeker molekülünün oluşturduğu yapıya nükleozit denir.

  6)Bütün nükleotitlerde ortak olan molekül hangisidir?

  Fosforik asit.

  7)Nükleotitlerin sayı ve dizilişinin farklı olması canlılarda neyi sağlar?

  Canlıların çeşitliliğini sağlar.

  8)DNA’nın kendine has nükleotiti hangisidir?

  Timin.

  9)RNA’nın kendine has nükleotiti hangisidir?

  Urasil.

  10)DNA’nın kendisini eşlemesine ne denir?

  DNA molekülünün kendini eşlemesine Replikasyon adı verilir.

  11)DNA kendini ne zaman eşler?

  Hücre bölünmesinden önce

  12)RNA çeşitleri nelerdir?

  mRNA=mesajcı RNA

  rRNA=ribozomal RNA

  tRNA=taşıyıcı RNA

  13)Bir DNA molekülünde hangi nükleotitlerin sayısı birbirine eşittir.

  Karşılıklı yer alan nükleotit zincirinde her zaman [guanin-sitozin] – [adenin-timin]’nin karşısına gelir.

  14)mRNA, tRNA, rRNA nın görevleri nelerdir?

  mRNA: DNA’da bulunan kalıtsal bilgiyi sitoplazmadaki ribozomlara taşır.

  rRNA: Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturur.

  tRNA: Hücre içindeki amino asitleri tanır ve bunları ribozomlara taşır.

  15)1800 Nükleotitden oluşan DNA molekülünde 500 adenin nükleotiti bulunuyorsa bu moleküldeki hidrojen bağlarının toplam sayısı kaçtır?

  500=A T=500 500.2=1000=1000 1800-1000=800/2=400

  1200+1000=2200

  AT=2 tane =>

  400=G S=400 ____________

  GS=3 tane 400.3=1200

  16) 1-Adenin 2-Timin 3-Urasil 4-Sitozin 5-Fosforik asit Yandaki nükleotitlerden hangileri yada hangisi sadece 1 çeşit pentoza bağlıdır?

  Timin ve Urasil

  17)DNA yı RNA dan ayıran özellikler nelerdir?

  DNA:
  -Çift ipliklidir. – Azotlu organik bozlardan biri timindir. – Şekeri deoksinbozdur. – Görevi tüm canlılarda yönetici molekülüdür ve genetik şifre içerir. – Sentezleyen enzim DNA polimeroz enzimidir. – Parçalayan enzim DNAya azdır.

  RNA: Tek ipliklidir. – Urasildir. – Riboz. – Protein sentezinden sorumludur ve bazı virüslerde yönetici molekülüdür. - Sentezleyen enzim RNA polimeroz enzimidir. - Parçalayan enzim RNA,ya azdır.

  18)Sitozin - Adenin - Riboz - Deoksiriboz Yandaki moleküllerden hangileri hem RNAda hem de ATP de bulunur?

  Adenin ve Riboz her ikisinde bulunur.

  19)ATPnin yapısında hangi moleküller bulunur?

  ATP molekülleri riboz denilen 5 karbonlu bir şeker, adenin denilen organik bir ve üç fosfat grubundan meydana gelmiştir.

  20)ATP hücrede hangi metobolizma olaylarında kullanılır?

  ATP fotosentez sırasında besin moleküllerinin yapılmasında enerji kaynağı olarak kullanılır.

  21)Yağ oluşumunu denklem halinde gösteriniz?

  R1-COOH CH2OH R1 – COO-CH2

  R2-COOH + CH OH______R2 – COO-CH+3H2O

  R3-COOH CH2 OH R1 – COO-CH2

  22)Yağların yapı taşları hangi moleküllerdir? Yağ asidi ve gliseroldür.

  23)Yağlar hangi maddeler içinde çözülürler? Eter, kloroform, benzin, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler.

  24)Yağlar neden karbonhidrat ve proteine göre daha çok enerji verir? Çünkü yağlarda karbon atomu sayısı oksijene oranla çok daha fazladır. Bu yüzden yakıldığında protein ve karbonhidratlardan daha fazla enerji verir.

  25)Hücre zarının ve harcamaların yapısına katılan lipitler hangileridir? Yağ çeşitlerinden olan fosfolipitler, hücre zarının önemli bir bileşenini oluşturur. Yağlar glikozla birleşerek glikolipitleri, proteinlerle birleşerek lipoproteinleri oluşturur. Glikolipidler, lipoproteinler ve steoridler vitamin ve hormon olarak da görev yapar.

  26)Yağ asidi - Amino asit - Glikoz - Maltoz - Gliserol Yanda verilen moleküllerden hangileri dehidrasyon sentezine katılabilir? Yağ asidi, gliserol, katılabilir.

  27)Ester bağı - Peptit bağı - Glikozit bağı Yanda verilen kimyasal bağları yapılarında bulunduran organik bileşikler hangileridir?

  Esterbağı è gliserol ve yağasidi

  Peptidbağı è amino asit

  Glikozit bağı è glikoz

  28)A+3B è C+3D Yandaki reaksiyonda C Triglisetit (yağ) molekülü ise A+B+D molekülleri ne olmalıdır?

  3yağ asidi + Gliserin èYağ (triglisetit) + 3 Su

  29)Proteinlerin yapısında karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak hangi element bulunur?Kükürt.

  30)Proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asittir.

  31)Bir amino asit yapısında hangi moleküller bulunur? Her amino Asidin bir temel karbonatı, bir karbosil grubu, bir amino grubu, bir R (radikal) grubu vardır.

  32)Bir amino asitin genel formülünü yazınız?

  Rè Değişken Grup

  Amino G. H – N – C – C – OH

  H H O Karboksil grubu

  33)Proteinler organizmadan öncelikle hangi amaçla kullanılır? Proteinlerin bir kısmı hücrenin yapısına katılır. Diğerleri hücrede düzenleyici ve hücrelere işlevlerini kontrol edici olarak görev yapar.

  34)Proteinler yüksek sıcaklıktan nasıl etkilenirler? Yapısı bozulur?

  35) a)Amino asit - b) Yağ asidi - c) Gliserol - d) Ploz Yandaki moleküllerden hangileri arasında ester bağı kurulur?

  a) ve c) arasında ester bağı kurulur.

  37)Enzim nedir? Canlı sistemlerdeki katalizörlere enzim denir. Bir tepkimeyi hızlandıran aktivasyon enerjisi düşünen ve değişmeden çıkan maddelere enzim denir

  38) Aktivasyon enerjisi ne demektir? Aktivasyon enerjisi bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır.

  39)Aktivasyon enerjisi hangi yollarla düşürülebilir? Aktivasyon enerjisi hücrede (katalizör) kullanılarak düşürülür.

  40) Enzimin subsutatille birleştiği noktaya ne denir? Arif yüzey denir.

  41) Enzimlerin aktifleşmesini sağlayan yardımcı organik maddelere ne denir? Enzimlerin inorganik maddeleri nelerdir?

  Organik è koenzimlerdir è vitaminler NAO , TAO

  İnorganik è kafaktürler è minareler
+ Yorum Gönder