+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Peygamberlerin nitelikleri hakkında bulmaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberlerin nitelikleri hakkında bulmaca
  ya arkadaslarr bana peygamberlerin nitelikleri hakkında bulmaca lazım 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Peygamberlerin nitelikleri hakkında bulmaca

  Sorular kısa cevaplı umarım işinize yarar.
  Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Nebi

  Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Resul

  Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
  Cevap : Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)

  Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
  Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.

  Soru 5 : Vahiy ne demektir?
  Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.

  Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
  Cevap : 7 çeşittir:
  a- Rüya şeklinde
  b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
  c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
  d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
  e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
  f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
  g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması

  Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
  Cevap : İrhâsât

  Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
  Cevap : Zelle

  Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
  Cevap : a- Sıdk; Doğruluk,
  b- Emanet; Güvenilirlik,
  c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek,
  d- Fetanet; Akıllı olmak,
  e- İsmet; Günahsız olmak,

  Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
  Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur,
  b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
  c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması,

  Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
  Cevap : Hz. Adem (a.s.)

  Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem (a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
  Cevap : a- Tur-i Sina
  b- Tur-i Zeyta (zeytun)
  c- Lübnan
  d- Cudi
  e- Hira

  Soru 13: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
  Cevap : Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iyeği kemiğinden yaratılmıştır.

  Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
  Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise; Habil ile kız kardeşi İklima’dır.

  Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan ve Allah (c.c.)’dan başka ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi: “Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.” Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
  Cevap : Kabil

  Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir. Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra Hz. Adem (a.s.)’a oğlu Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın ikinci peygamberinin adı nedir?
  Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.)

  Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir. İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen, ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İdris (a.s.)

  Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir. Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip, kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak kurtararak beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

  Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?
  Cevap : a- Sam; Arapların babası
  b- Yafes; Rumların babası
  c- Ham; Habeşlerin babasıdır.

  Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.) bu kavmi azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
  Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.)+ Yorum Gönder


peygamberlik bulmaca