+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yalnız efe hikayesinin zamanı ve şahısları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yalnız efe hikayesinin zamanı ve şahısları
  yalnız efe hikayesinin zamanını ve şahıslarını yani kahramanlarını bilmiyorum öğrenmek istiyorum. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yalnız Efe Hikayesinin Zamanı Ve Şahısları

  Kişiler

  Hikâye genel olarak Kezban yani Yalnız Efe üzerine kurgulanmıştır. Olay örgüsünün şekillenmesinde Kezban, Yörük Hoca ve Eseoğlu rol oynar. Hasım olan kişi Eseoğlu; yönlendirici ise Yörük Hoca’dır. Saydığımız üç şahıs dışındaki kişi kadrosu ayrıntılı olarak kişilik yapılarıyla karşımıza çıkmazlar. Hasım güç olarak nitelendirdiğimiz Eseoğlu hikâyenin başlangıcında özetlenen tipik özellikleri bir vaka içerisinde çok ayrıntılı olarak geçmemesi bu tipin yansıtılması hususunda kısmen de olsa zayıf kalır. Çünkü başta sadece zalim, faizci vs.. birisi olduğundan bahsedilir.

  Kezban: Hikâyenin başkişisi olan Kezban daha sonraları dağa çıkarak ‘Yalnız Efe’ ismiyle halk içerisinde anılır. Başlangıçta çok güzel bir köylü kızı olarak tanıtılan Kezban, babasının tek mirasıdır. Kız olmasına rağmen çok kuvvetli, cesur ve merttir. Erkek gibi duruşu vardır ve evlenmemiştir. Köylülerin ısrarına rağmen evlenme taraftarı değildir ve evlenmez de. Babasının öldürülmesinin ardından sorumluları arar. Eseoğlu’nun aptal çobanlarından birinden asıl katili ve kimin yaptığımı öğrenir. Eseoğlu’ndan korkan köylüler ona karşı cephe almak istemezler. Kezban her türlü resmi yolu denese de sonuç çıkmaz. Bunun üzerine Kezban kararını verip dağlara çıkar.

  İntikam duygularıyla dağlara çıkıp silah kuşanan yiğit kız öcünü alır. Bundan sonra kendisini zalimlere karşı halkı koruyan biri olmaya adar. Bunun üzerine halk ona Yalnız Efe ismini verir. Kız olduğu için hiçbir erkeğe kendini göstermemesi dikkat çeken bir başka noktadır.

  Her ne kadar hükümet adamı olarak tanınan Eseoğlu’na karşı mücadele eden Kezban, Hükümete karşı değildir. Eseoğlu hükümeti de emniyeti elinde bulundurduğunu ve bölgenin asayişini sağladığını söylemesiyle yanına çeker ve göz boyar. Dolayısıyla Kezban hükümete hizmet eden askere karşı değildir. Onun sıkıntısı sadece Eseoğlu gibi zalimlerdir. Hikâyenin sonunda da askerlerin kendisine teslim olmasını söylediğinden onlarla çatışmaya girmek istemediğini söyler Kezban. Askerler isteklerinde ısrar edince Kezban orada nur olup kaybolur. Bu yönüyle Kezban’a diğer adıyla Yalnız Efe’ye mistik ve dini bir şahsiyet de yüklenmiştir.

  Eseoğlu: Eseoğlu; imansız, dinsiz, merhametsiz bir faizcidir. İnsanları borç altına alarak onları dilediği gibi sömüren ve hükümeti de sözde bölgenin güvenliğini sağladığı için arkasına alan Eseoğlu hikâyenin ilerleyen bölümlerinde Yörük Efe’nin cinayetini işlettiren kişi olarak da karşımıza çıkar. Hikâyedeki kötü kişiyi temsil eden Eseoğlu, hikâye boyunca direk olarak konuşturulmaz. Her zaman bir başka ağızdan yaptıkları anlatılır. Hikâye sonunda Eseoğlu, Kezban tarafından öldürülür.

  Yörük Hoca: Hikâyenin şekillenmesinde ve olay örgüsünde neden-sonuç ilişkisinin kurulmasında etkili olan kişidir. Köydeki saygı duyulan bilgili birisidir. Birçok savaşa katılmış olması da ona ayrı bir misyon yükler. Kezban’ın babası olduğu için, o öldürüldükten sonra Kezban, Yörük Efe’nin intikamını almak için dağlara çıkar. Hep haksızlığa karşı koyan ve halkı da bu doğrultuda öğütleyen Yörük Efe, Eseoğlu’nun emriyle kâhyası tarafından öldürülür.


  C. Zaman:

  İlk olarak zaman iki avcının sohbetinden açılıp birinin diğerine Yalnız Efe’nin hikâyesini anlatmasıyla başlar. Bu noktadan sonra hikâye başlar ve geçmişe yönelik bir hikâye ortaya çıkar. Hikâye içindeki zamanı şu şekilde inceleyebiliriz:

  ‘Yalnız Efe’de tarihi olarak zaman hikâye içerisinde verilen ipuçlarıyla tahmin edilebilir. Osmanlı Devleti’nin son zamanları diyebileceğimiz bir dönemde geçen zamandan bahsedilmektedir. Bunu hikâye içerisindeki ülkenin içerisindeki sosyal karmaşadan, emniyetsiz ortamdan anlayabiliriz.

  Hikâyenin ferdî zamanı kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Her ne kadar Kezban’ın dağlara çıkmasından sonraki süre net bir şekilde verilmediyse de olayların geçtiği süre çok kısa tutulur. Bunu hikâyedeki olayların gerçekleştiği zamandan görebiliriz. Köylüleri evinde toplayan Yörük Hoca, yarına Eseoğlu’ndan alacağı için yanına gideceğini söyler. Diğer gün gider ve orada öldürülür. Kezban haberi alır almaz Eseoğlu’nun çiftliğine gider, cenazeyi alır, hakkını arar fakat sonuç alamaz ve dağlara çıkıp intikamını alır.’ İşte bu kısa sürede gerçekleşen olaylar zaman kavramının hikâyede kısa tutulmasına sebep olmuştur.

  Hikâyenin sonunda avcılara dönülünce tekrar gerçek zamana dönülmüş olur. Temelde zaman, hikâyenin bir avcıya başka bir avcıya hikâye edilmesi kadardır.

+ Yorum Gönder