+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Polis olmasaydı neler olurdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Polis olmasaydı neler olurdu
  polis olmasaydı neler olurdu 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye  Polis hakkında bilgi

  Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca-Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir. Polis kelimesi, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koru-yan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyimi de kullanılmaktadır.

  polisolmasaydnelerolurd.jpg

  Polis, görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizam-namelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir.+ Yorum Gönder


polis olmasaydı neler olurdu,  ya polis olmasaydi