+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hikaye ve Masalların Genel Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hikaye ve Masalların Genel Özellikleri
  Hikaye ve Masalların Genel Özellikleri bana hikaye ve masalın özelliklerini saölermisin 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hikaye ve Masalların Genel Özellikleri

  HiKAYE

  Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan,romana göre daha kısa olay yazılarıdır.
  *Romanda birden fazla olay varken hikayelerde çoğunlukla tek bir olay vardır.
  *Şahıs kadrosu romana göre dardır.
  *Hikayede ayrıntılara girmekten sakınılır,kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.
  *İki tür hikaye görülür;
  a)Olay Hikayesi(Klasik Hikaye): Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir.
  b)Durum-Kesit Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanık’tır.

  MASAL
  Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşa-ğa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan eserlere masal denir.

  GENEL ÖZELLİKLERİ:

  *Masallar , meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken , yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.Masal , anonim bir türdür.
  *Olaylar hayal ürünüdür.
  *Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.
  *Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm , alçakgönüllülük – kibir…. gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.
  * İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.
  * İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
  * Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.
  * Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır.
  * Anlatım kısa ve yoğundur.
  * Masal kişileri her tabakadan seçilebilir.Masallarda cinler , periler, devler de rol alır.
  * Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.
  * Masalların çoğu “ bir varmış, bir yokmuş …” ya da “ evvel zaman içinde , kalbur saman içinde …” gibi ifadelerle başlar.Bunlara tekerleme denir.Tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir.Türk masallarında dilek bölümü ya “ onlar ermiş muradına …. “ ya da “ gökten üç elma düştü …” biçiminde başlar.
  * Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.
  * Evrensel konuların işlendiği masallarda eğiticilik esastır. * Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.Masallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır.
  * Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır.

+ Yorum Gönder