+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Toprak Analizi Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Toprak Analizi Nedir?
  Toprak Analizi Nedir?

  Toprak Analizi hakkında bilgi

  Toprak analizi ile toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri, Potasyum, fosfor ve kireç miktarları belirlenir. Toprağın ihtiyacı olan gübreler, bir rapor halinde düzenlenerek çiftçiye ulaştırılır. Böylece bitkide toksik etki yapacak kadar, aşırı gübre kullanımında önüne geçilir.

  Gübre kullanımında en ekonomik yol toprak analizidir. Bunun için yapılması gereken tek şey kurallara uygun olarak alınan toprak örneğinin laboratuvarlara ulaştırılmasıdır.  Toprak Örneği Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  Toprak örneği alınırken tek yıllık veya çok yıllık bitkilerden hangisi ekilecekse ona uygun olan yöntem seçilmelidir. Tek yıllık bitkilerde toprağın 20 cm derininden örnek alınır.
  Çok yıllık bitkilerde ise toprağın derinlemesine örneklenmesi gerekir. Toprak örneği 20-40-60 cm derinliklerden alınabileceği gibi, gerekli görülürse 90 ve 120 cm derinden de alınabilir.

  Toprak örneği alınırken, toprak yüzeyi temizlenir ve kürek istenilen derinliğe kadar batırılır. İlk alınan toprak bir kenara konur. İkinci alınan toprak ise temiz bir leğene boşaltılır. Tarlada zik-zaklar çizerek topraklar biriktirilir. En son topraklar paçal yapılır ve torbalanır. Alınan toprak örneğinin 1 kilogramdan az olmamasına dikkat edilmelidir.
  Bir kağıda, ad, soyad, toprak örneğinin nereden alındığı gibi bilgiler yazılar örnek torbasının içine konulur. Etiketler mutlak kurşun kalemle yazılmalıdır. Torba muayyen bir yerinden delinerek, nemin kağıdı parçalamasına engel olunmalıdır. Alınan bu örnekler, laboratuvara gönderilir.

  Laboratuvar sonuçlarına göre, uygulanacak gübre cins ve miktarı tespit edilmiş olur.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Toprak Analizi

  Toprak Analizi hakkında bilgi

  Toprak analizleri ile toprakların, üzerlerinde yetiştirilen bitkilerin besleme güçleri ortaya çıkarılır. Analizlerden beklenen yararın sağlanması da ancak örneklerin kurallarına uygun olarak alınıp doğru bir şekilde analizi ile mümkündür. Toprak ve bitki analiz sonuçlarının birlikte yorumu ile isabetli gübre reçeteleri verilebilir. Örneklerin daha önce gübre uygulamaları yapılmış ağaç tacı izdüşümünden alınmasına dikkat edilmeli, ağaç köklerinden çok uzakta olan boş alanlardan örnek alınmamalıdır.

  TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

  1. Toprak örneği alınacak yer önce renk, meyil, yükseklik, toprak tipi ve drenaj durumuna göre kısımlara ayrılır. Eğer bahçe bir örnek ise böyle bir ayırım yapılmaz.

  2. Her kısımdan 20 dekara kadar bir örnek alınır.

  3. Toprak örnekleri, meyve bahçeleri ve bağlarda yaprak örneklerinin alındığı tarihte, tarla bitkileri ile serada sebze ve süs bitkilerinde ekim ve dikimden asgari bir ay önce alınır.

  4. Şekil 1 de görüldüğü gibi, toprak örneği alınacak bir örnek arazide, zig-zaglı yürünerek araziyi temsil edecek noktalar işaretlenir ve örnek alınır. 20 dekarlık bir arazide örnek alınacak yer sayısı asgari 6 olmalıdır.

  5. İşaretlenen yerlerin her birinde önce bel küreği ile 50 cm. derinlikte bir çukur açılır (Çukurlar meyve bahçelerinde daha önce gübre verilen sahalarda açılmamalıdır).

  6. Bu çukurun bir kenarından Şekil 2'de görüldüğü gibi bir bel küreği ile 3-4 cm kalınlıkta ve 20 cm derinlikte bir toprak dilimi alınır. Bu toprak dilimi kibrit kutusu şeklinde yanlardan düzeltilir ve bir kovaya konur.

  7. Sonra bel küreği ile 20-40 cm derinlikten yine 3-4 cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınır. Bu da kibrit kutusu gibi düzeltilir ve ayrı bir kovaya konur.

  8. Bu işlem diğer çukurlarda da yapılır. Aynı derinlikten alınan örnekler bir kapta toplanır. Yani 0-20 cm derinlikten alınanlar bir kapta, 20-40 cm derinliklerden alınanlar ayrı bir kapta toplanır.

  9. Toprakların içindeki taş parçaları atılır ve kovalardaki topraklar iyice karıştırılır.

  10. Her karışımdan yaklaşık 1 kg toprak alınarak naylon torbalara konur.

  11. Bir kağıda kurşun kalemle bahçe sahibinin adı, soyadı; toprak örneğinin alındığı yer ve toprak örneğinin hangi tarihte alındığı yazılarak naylon torba içine konur ve torbanın ağzı bağlanır.

  12. Toprak örneği almak üzere seçilen yerlerin gübre yığınlarına, çalı çırpının yakıldığı yerlere ve tümsek ve çukur yerlere rastlamamasına dikkat edilmelidir.

 3. Ziyaretçi
  topraktaki minerallerin analiz yöntemleri
 4. Feyruşah
  Devamlı Üye
  Bitkiler toprağa bağlı yaşayan canlılardır. Hayatlarını sürdürmeleri bağlı bulundukları yerde yeterli besin maddelerinin olmasına bağlıdır, ancak bunlar her zaman yeterli değildir. Toprakta eksilen besin maddelerinin tespiti ile toprağa hangi gübreden ne kadar verileceğinin belirlenmesinde toprak analizi yöntemi kullanılır. Toprak analizi yöntemindeki asıl amaç topraktaki bitkiler tarafından alınabilir besin elementi miktarını öğrenmektir

+ Yorum Gönder