+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısı

  Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısı hakkında bilgi

  Türkiye nüfusunun yarısına yakın bir kısmının kırsal alanda yaşayıp, geçimini halen tarımsal üretim ile elde ettiği, gelişmekte olan bir ülke konumunda olan Türkiye’de 4 milyondan fazla tarım işletmesi bulunmaktadır. Tarım işletmelerinin %96’lık bölümünde bitkisel ve hayvansal üretim bir arada yürütülmektedir. Bu işletmelerin arazi varlığı ortalama olarak 50 da kadar olmakla birlikte, 50 da’ dan daha az arazisi olan işletmelerin oranı % 60 dolayındadır.
  Tarım işletmelerinin hayvan varlıkları bakımından da durumları arazi varlığındakine . benzer olup, işletme başına sığır varlığı 3, koyun varlığı ise 11 baş dolayındadır. Bu durum, Türkiye’de tarımsal yapılanmanın büyük ölçüde küçük işletmelerin egemenliğinde bulunduğunu açık bir biçimde göstermektedir. Miras yolu ile arazilerin paylaştırılmasının bir sonucu olan bu durum, Türkiye tarımının en önemli bir sonucu olarak görülmektedir. Çünkü küçük işletmeler her seviyedeki girdilerin temini ile elde edilen ürünlerin pazarlanması konularında çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve her zaman aracı ile karşı karşıya kalmaktadır. Küçük işletmelerin belirtilen zorlukları aşamasında etkili olabilecek en etkili olabilecek en akılcı ve katılımcı çözüm olan “yetiştiricilerin örgütlenmesi” konusunda da bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Tarım demek bilindiği gibi kişilerin toprağı ekme ve biçme gibi işlemler yapmasına verilen addrı. bunun dışında türkyede tarım ekonomiyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. özellikle bazı bitkiler bunlar ; siyah incir fındık antep fıstığı gibi bitkiler ihracat edildiği için ekonomiyi iyi yönde etkilemetedir.
+ Yorum Gönder