+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Toprak nemi nedir / Toprak nemi ifade biçimleri... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Toprak nemi nedir / Toprak nemi ifade biçimleri...

  Toprak Nemi İfade Biçimleri

  Toprak neminin ölçülmesi ve kantitatif olarak ifade edilmesi,sulama zamanı ile her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi açısından önemlidirsulama yönünden toprak nemi 4 değişik biçimde ifade edilebilmektedir
  Kuru Ağırlık Yüzdesi Cinsinden İfade;
  Toprakta bulunan nem miktarı,toprağın kuru ağırlığının yüzdesi cinsinden ifade edilmektedir
  Pw=100(W-Ws)/Ws
  Eşitlikte;
  Pw= Toprağın kuru ağırlığının yüzdesi cinsinden nem miktarı,%
  W= toprak örneğinin yaş ağırlığı, g
  Ws= toprak örneğinin kuru ağırlığı, g‘dır
  Hacim yüzdesi cinsinden ifade;
  Toprakta bulunan nem miktarını hacim yüzdesi cinsinden ifadesinde aşağıdaki eşitlikten yararlanılır
  Pv=Pw γt/ γw=Pw γt=100((W-Ws)/Ws) γt
  Eşitlikte;
  Pv= Toprak hacminin yüzdesi cinsinden nem miktarύ,%
  Pw= toprağın kuru ağırlığının yüzdesi cinsinden nem miktarύ,%
  γt= toprağın hacim ağırlığı, g/cm³
  γw=suyun hacim ağırlığı, g/cm³
  W= toprak örneğinin yaş ağırlığı, g
  Ws=toprak örneğinin kuru ağırlığı,g
  Derinlik cinsinden ifade
  Toprak neminin belirli toprak derinliği için derinlik cinsinden ifade edilmesinde;
  d=PvD/100=PwγtD/100
  Eşitlikte;
  d= topraktaki derinlik cinsinden nem miktarı,mm
  Pv= toprak hacminin yüzdesi cinsinden nem miktarı,%
  D= toprak derinliği,mm
  Pw= toprağın kuru ağırlığının yüzdesi cinsinden nem miktarı ,%
  γt= toprağın hacim ağırlığı,g/cm³
  Toprak rutubet gerilimi (tansiyon) cinsinden ifade
  Toprak rutubet gerilimi,toprak suyunda erimiş halde bulunan tuzların neden olduğu osmotik basınç ihmal edilirse, toprak neminin toprak taneleri tarafından tutulma gücüdür Toprak nemi azaldıkça, suyun toprak taneleri tarafından tutulma gücü artmaktadırBu nedenle, suyun tutulma gücü negatif olarak ifade edilmektedir Negatif basınç yerine genellikle tansiyon deyimi kullanıldığından , toprak rutubet tansiyonu denildiğinde,toprak tanelerinin suyu kendi yüzeyleri etrafında tutma gücü anlaşılmaktadır Toprak rutubet tansiyonunun birimi, basınç birimleri ve genellikle cm su sütunu (cmss) yada kısaca cm,kg/cm²,atmosfer(atm) ve bar (b) cinsinden ifade edilmektedir
  1kg/cm² = 10 m = 0981 b = 0968 atm
  Toprakta bulunan farklı nem miktarları ve bu nem miktarlarına karşılık gelen toprak rutubet gerilimi değerleri bir dik koordinat sisteminde işaretlenirse, toprak nemi karakteristik eğriler elde edilir Bu eğrilerden yararlanarak, toprak rutubet geriliminin bilinmesi koşulunda, nem miktarı bulunabilir
  Bazı durumlarda toprak rutubet tansiyonu pF cinsinden de ifade edilmektir Bunun için, cm cinsinden belirtilen toprak rutubet tansiyonunun logaritması alınmaktadırÖrneğin 1 cm toprak rutubet tansiyonunun pF değeri, log 1 = 0 ve 100 cm toprak rutubet tansiyonun pF değeri ise log 100 = 2 dir
  Sulama yönünden önemli toprak nemi sabiteleri
  Sulama yönünden önemli toprak nemi sabiteleri;doyma noktası,tarla kapasitesi,solma noktası ve fırın kurudur
  Doyma noktası
  Teorik olarak, toprak gözeneklerinin tamamen su ile dolu olduğu koşulda toprakta bulunan nem miktarına doyma noktası denir Doyma noktasında toprak rutubet gerilimi 0 atm dir Ancak, sulama uygulamalarında gözeneklerdeki havanın tamamen dışarı çıkması söz konusu değildir ve ender durumlarda gözenek hacminin %85-90 ı su ile doldurulabilmektedir
  Toprak nemi sabiteleri
  Tarla kapasitesi
  Serbest drenaj koşullarında, toprak tanelerinin yerçekimine karşı tuttuğu nem miktarına tarla kapasitesi denilmektedir Tarla kapasitesi; toprağın bünyesine,yapısına,toprak tanelerinin şekline ve gözeneklerin durumuna göre önemli düzeyde farklılık gösterir Ağır bünyeli topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda ise düşük değerdedir Tarla kapasitesinde toprak rutubet tansiyonu 1/10-2/3 atm arasında değişmektedirbu değer hafif bünyeli topraklarda 1/10 ,ağır bünyeli topraklarda 2/3 atm değere yakındır Uygulamada, tarla kapasitesindeki toprak rutubet tansiyonunun ortalama 1/3 atm olduğu yaklaşımı yapılmaktadır Başka bir deyişle tarla kapasitesi,toprak rutubet tansiyonu 1/3 atm olduğunda toprakta tutulan nem miktarı biçiminde tanımlanır
  Solma noktası
  Bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan su alamadıkları ve solmaya başladıkları, toprağa su verilse bile eski durumuna dönemedikleri koşulda toprakta bulunan nem miktarına solma noktası denir Solma noktası ağır bünyeli topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda düşük değerlerdedir Solma noktasındaki toprak rutubet tansiyonu 7-40 atm arasında değişir Bu değer hafif bünyeli topraklarda 7 atm ,ağır bünyeli topraklarda 40 atm kadar olabilmektedir Solma noktası, toprak taneleri tarafından 15 atm de tutulan nem miktarı biçiminde de tanımlanmaktadır

  Fırın kuru
  Toprak örneğinin fırında 105°C ta kurutulduktan sonra toprakta bulunulan nem miktarına fırın kuru denir Fırın kurundaki toprak rutubet tansiyonu 10000 atm civarındadır Sulama açısından fırın kurundaki nem miktarı ihmal edilebilir düzeydedir ve fırın kurundaki toprak ağırlığı, toprak tanelerinin ağırlığı olarak alınmaktadır
  Toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesi
  Serbest drenaj koşullarında, tarla kapasitesinin üzerindeki nem yerçekiminin etkisi ile kök bölgesinin altında sızmakta ve bitkiler bu nemden yararlanamamaktadır Bitkiler, solma noktasının altındaki nemi de teorik olarak kökleri aracılığıyla alamamaktadır Bu nedenle uygulamada, bitkilerin ancak tarla kapasitesi ile solma noktası arasındaki nemden yararlandığı yaklaşımı yapılmaktadır Solma noktasının üzerinde tarla kapasitesine kadar her düzeydeki nem miktarı ile solma noktası farkına kullanılabilir su, tarla kapasitesi ile solma noktası farkına ise kullanılabilir su tutma kapasitesi denir Kullanılabilir su tutma kapasitesi, ağır bünyeli topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda ise düşük değerlerdedir
  Kullanılabilir su tutma kapasitesi toprağın kuru ağırlığının yüzdesi cinsinden;
  Pwk= TK-SN
  ve derinlik cinsinden;
  dk=Pwk/100 γt D =TK-SN/100 γt D
  Eşitlikleri ile hesaplanabilmektedir Bu eşitliklerde;
  Pwk= kullanılabilir su tutma kapasitesi,%
  TK= tarla kapasitesi,%
  SN= solma noktası,%
  dk=kullanılabilir su tutma kapasitesi,mm
  γt= toprağın hacim ağırlığı,g/cm³
  D= toprak derinliği,mm
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Toprak nemi demek toprakta bulunan su ve havanın yetiştirilen bitkinin cinsine bağlı olarak sınırlandırılan ve bitkileri gelişimi için büyük bir öneme sahip olan nemdir. bunun dışında ayrıca bitkilerin kullanabilir su kaynaklarının ne kadar olduğunu anlyabilmek için toprak neminin de bilinmesi gerekir.
+ Yorum Gönder


toprak nemi nedir,  toprağın nemi,  toprak rutubet karakteristik eğrisi