+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Biyogazın tanımı ve özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Biyogazın tanımı ve özellikleri








  BİYOGAZIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

  Biyogazın tanımı ve özellikleri hakkında kısa bilgi

  Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde % 60-70 metan (CH4), % 30-40 karbondioksit (CO2), % 0-2 hidrojen sülfür (H2S) ile çok az miktarda azot (N2) ve hidrojen (H2) bulunmaktadır.

  Biyogaz üretiminde kullanılabilecek bazı atıklar

  Hayvansal Atıklar : Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların gübreleri, insan dışkısı, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar

  Bitkisel Atıklar : İnce kıyılmış sap, saman, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

  Biyogaz üretiminde hayvansal ve bitkisel atıklar tek başına kullanılabileceği gibi belli esaslar doğrultusunda karıştırılarak da kullanılabilir.

  Biyogaz, temiz ve mavi bir alevle yanar.

  Biyogaz, kullanılmadığı zaman çürük yumurta kokusundadır ancak yanarken bu koku kaybolur. Bu özellik, biyogazı ileten borularda kaçak olup olmadığını anlamada kolaylık sağlar.

  Biyogaz çok düşük sıcaklıklarda (-164 °C) sıvılaştırılabilmektedir. Bu işlem çok pahalıdır bu nedenle gaz tüplerinde depolanması ekonomik değildir. Genellikle gaz halinde kullanılmaktadır.








 2. Nesrin
  Devamlı Üye





  Biyogaz demek organik atıklardan kullanılabilen gaz üretimi yapmak anlamına gelmektedir. bu organik atılklar ile kullanılabilen gaz üretimi anlamına gelen biyoga z ile en çok metan yani CH4 ve karbondioksit gazları üretilmektedir. bunun dışında biyogaz üretiminde bitkisel atıklar ve hayvansal gübreler kullanılmaktadır.




+ Yorum Gönder


biyogaz özellikleri