+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Biyogazın kullanım alanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Biyogazın kullanım alanları
  BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI

  Biyogaz, çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğrudan ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, elektrik enerjisine ve mekanik enerjiye çevrilmesi de mümkün olmaktadır.

  Biyogazın ısıtmada kullanımı

  Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan (CH4) gazından ileri gelmektedir. Biyogaz, hava ile yaklaşık 1/7 oranında karıştığı zaman tam yanma gerçekleşmektedir.

  Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi termosifon ve şofbenler de biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir.

  Biyogaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan sobaların meme çaplarında basınç ayarlaması yapılarak kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde bulunan hidrojen sülfür (H2S) gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerekli olmaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.

  Birçok ülkede biyogaz tesisleri planlanan amaca göre farklı teknolojiler kullanılarak inşaa edilmektedir. Biyogaz tesisleri, aile tipi (6-12 m3 kapasiteli) çiftlik tipi (50-100-150 m3 kapasiteli), köy tipi (100-200 m3 kapasiteli) tesisler olarak ele alınabileceği gibi başta Almanya olmak üzere Amerika, Danimarka, İsviçre gibi pek çok ülkede 1000-10.000 m3 kapasiteli biyogaz tesisleri işletilmektedir.

  Aile tipi 6-12 m3 kapasiteli sabit kubbeli biyogaz tesisleri Çin’de çok yaygın bir biçimde kullanılmakta ve bu tip tesislerde oluşan biyogaz tesis içinde (kubbe bölümünde) toplanmakta ayrı bir gaz depolama tankı kullanılmamaktadır. Ancak bu durum biyogazın kullanımı sırasında gaz basıncının düşmesine neden olmakta dolayısıyla gaz basıncı sabit kalmamaktadır. Yeterli gaz basıncını sağlamak üzere Çin tipi tesisler genellikle kullanım yerlerine yakın kurulmaktadır. Büyük kapasiteli tesislerde ise oluşan biyogaz, tesisten ayrı veya tesis içinde sabit olmayan bir yerde toplanmakta (gaz depolama tankı) ve gaz basıncının sabit kalması sağlanabilmektedir. Bu tip biyogaz tesislerine en çok Hindistan’da rastlanmaktadır.


  Aile tipi biyogaz tesisleri dışındaki diğer tesislerin çoğunda biyogazın oluştuğu ortamın (fermantör) ısıtılması optimum biyogaz üretimi için gerekli olmaktadır.

  Biyogaz üretiminde ortam sıcaklığı çok önemlidir. Genel bir kural olarak bu sıcaklığın 30-35 °C olması istenir. Isıtmalı olmayan tesislerde özellikle kış aylarında sıcaklığın bu derecelere ulaşması mümkün değildir. Sıcaklığın 10 °C’nin altına düşmesi biyogaz üretimini durdurabilmektedir.

  Biyogaz tesislerinde ısı kontrolünün sağlanması amacıyla güneş enerjisinden yararlanılabileceği gibi en pratik ve en yaygın kullanılan sistem, tesis içine yerleştirilen serpantinlerden yararlanmaktır (sıcak su boruları). Bu sistemde su, tesis tarafından sağlanan biyogazla ısıtılarak sirkülasyon pompası ile tesis içine yerleştirilen serpantinler içinde dolaştırılarak ısıtma sağlanmaktadır 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Biyogaz Tesislerinin Kapasitelendirilmesi

  Biyogaz tesisleri projelendirilirken öncelikle kapasitenin tesbiti gerekmektedir. Bunun için tesiste, sadece hayvan gübresi kullanılacaksa; günlük ortaya çıkan gübre miktarı, hayvanların beslenme şekilleri ve gübrelerin katı madde miktarları bilinmelidir.

  Günlük ortaya çıkan gübre miktarı: Hayvanların gübre verimleri cinslerine göre değişik miktarlarda olabilmektedir. Gübre miktarının hesabında; büyükbaş hayvanlar için 10-20 kg/gün (yaş) gübre verimi kabul edilebileceği gibi canlı ağırlığın % 5-6’sı da günlük gübre miktarına esas alınabilir. Aynı şekilde koyun ve keçi için 2 kg (yaş)/gün veya canlı ağırlığın % 4-5’i günlük gübre üretimi olarak kabul edilebilmektedir. Tavuk için günlük gübre üretimi ise 0.08-0.1 kg (yaş)/gün veya canlı ağırlığın % 3-4’üdür.

  Hayvanların beslenme şekilleri: Hayvanların mer’a da veya ahırda beslenmeleri günlük gübre üretimini etkiler.

  Gübrelerin katı madde oranları: Optimum biyogaz oluşumu için tesis içi gübre-su karışımının katı madde oranının % 7-9 olması gerekmektedir. Katı madde oranları; sığır gübresinin % 15-20, tavuk gübresinin % 30, koyun gübresinin ise % 40 civarındadır.

  Bilinmesi gereken diğer bir konu ise hayvan gübrelerinin değişik sıcaklıklarda optimum alıkoyma-bekleme süreleri ve biyogaz üretim miktarlarıdır.

  20 büyükbaş hayvanı olan bir çiftçi ailesi için gerekli olan biyogaz tesisinin kapasite hesabı aşağıda verilmiştir;

  Kabuller:
  Fermantör sıcaklığı : 30°C

  Üretilen gübre miktarı : 10 kg (yaş)/gün/hayvan
  Gübrenin katı madde oranı : % 20
  Alıkoyma-bekleme süresi : 30 gün
  Gübrenin yoğunluğu : 975 kg/m3
  Günlük gübre üretimi : 20x10 = 200 kg (ağırlık olarak)
  200/975 = 0.205 m3 (hacim olarak)
  Tesise günlük beslemede verilecek su miktarı : 200 kg (% 10 katı maddenin sağlanması için gerekli su miktarı)
  Tesisin hacmi : 200 x 2 x 30 /1000 = 12 m3
  12 m3 kapasiteli bir biyogaz tesisinden yukarıda belirtilen koşullarda günlük elde edilebilecek biyogaz miktarı 6-7 m3 civarındadır.

  Bu hesabı tavuk gübresi için yaptığımız takdirde, yine tesisi 30 °C’de çalıştırdığımızı kabul edersek, 12 m3 kapasiteli bir tesis için gerekli olan tavuk sayısı yaklaşık 2000’dir ve bu tesisten günde 14-15 m3 biyogaz elde edilebilir.

  Aşağıda tavuk ve büyükbaş hayvan işletmelerinin hayvan sayılarına bağlı olarak kurabilecekleri biyogaz tesislerinin; büyüklüğü, günlük biyogaz üretimleri ve bu gazın etkili eşdeğer ısı karşılığı LPG miktarları verilmiştir.
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  İşletmelerin Hayvan Sayısı
  Uygun Tesis Büyüklüğü

  (m3)
  Günlük Beslemeler İçin Gereken Gübre

  (kg(yaş)/gün)
  Üretilebilecek

  Biyogaz Miktarı

  (m3/gün)
  Eşdeğer

  LPG Miktarı

  (kg)

  2.500 adet tavuk
  15
  200
  17
  7

  5.000 adet tavuk
  30
  400
  34
  14

  10.000 adet tavuk
  60
  800
  68
  28

  20.000 adet tavuk
  120
  1600
  136
  56

  50.000 adet tavuk
  300
  4000
  340
  140

  5 adet büyükbaş
  5 m3
  75
  2,5
  1

  10 adet büyükbaş
  10
  150
  5
  2

  50 adet büyükbaş
  50
  750
  25
  10

  100 adet büyükbaş
  100
  1500
  50
  20

  Kabuller: Fermantör sıcaklığı: 30 °C, gübrelerin katı madde oranı: büyükbaş hayvan için 15 kg (yaş)/gün, tavuk için 0.08 kg (yaş)/gün, alıkoyma-bekleme süresi: büyükbaş hayvan için 30 gün, tavuk için 24 gün.

  Biyogaz tesislerinin tasarımında ele alınması gereken diğer konular ise;

  tesisin kurulacağı yerin seçimi

  tesis inşaatı, tesisin yalıtımı

  tesisin ısıtılması, tesisin işletme koşulları

  biyogazın depolanması ve dağıtımı

  biyogazın taşınması,

  biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi,

  tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması ve dağıtımı gibi esaslarının önceden ortaya konmasıdır.

  Bütün bu temel konular hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmadan bir biyogaz tesisi yapmak ve işletmek mümkün değildir.

  Biyogaz tesislerinden çıkan gübre (fermente gübre) sıvı formdadır.


  Fermente gübre

  Tarlaya sıvı formda uygulanabilir.

  Granül haline getirilebilir.

  Beton veya toprak havuzlarda doğal kurumaya bırakılabilir
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Biyogaz yöntemi ile bilindiği gibi bitkisel atıklar ve hayvansal gübreler kullanılarak kullanılabilne metan ve karbondioksit gibi gazlar üretilmektedir. bunun dışın biyogazların kullanıldıkları alanlar öncelikle ısıtma , taşıma araçlarının motorlarında yakıt olarak gibi alanlarda kullanılmaktadır.

+ Yorum Gönder


biyogazın kullanım alanları,  biyogaz kullanım alanları