+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Çevre ve Orman Bakanlığı İle Yürütülen Çalışma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Çevre ve Orman Bakanlığı İle Yürütülen Çalışma

  Çevre ve Orman Bakanlığı hakkında bilgi

  2872 sayılı Çevre kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak belirlenen alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca hazırlanan yönetim planları çerçevesinde yürütülen faaliyetler içerisinde “İyi Tarım Uygulamaları” çalışmaları yer almaktadır. .

  .

  Bakanlığımız ve çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak belirlenen alanlar için hazırlanan yönetim planları çerçevesinde yer alan iyi tarım uygulamaları çalışmalarında eş güdümü sağlamak ve kamu kaynakları ile ortak hedeflere ulaşmada işbirliğini artırmak amacıyla görüşmelerde bulunulmuş ve bu çalışmaların bir protokol çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. .

  .

  Taraflarca hazırlanacak ve imza altına alınacak protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalar neticesinde “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak belirlenen alanlarda çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak hedeflenmektedir. .
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Çevre ve orman bakanlığını grevlerini sayacak olursak bunlar ; çevrenin korunmasını sağlamak ayrıca çevreyi kirliliklerden kurtarmak ,erezyonu önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almak , gerekli yerlerde ağaçlandırma yapmak aslında kısacası doğa ve çevre için gerekli olan her şeyi yapmak ve korumak için de gereken her önlemi alma gibi görevleri vardır.
+ Yorum Gönder