+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Üre Gübresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Üre Gübresi
  Üre Gübresi

  Üre Gübresi hakkında bilgi

  Gübre Çeşidi

  Azotlu Gübreler  Üretici Firma

  Toros Gübre  Azot (N) Miktarı

  46 (100 kg içerikte 46 kg)  Fosfor (P) Miktarı

  0 (100 kg içerikte 0 kg)  Potasyum (K) Miktarı

  0 (100 kg içerikte 0 kg)  Kükürt (S) Miktarı

  0 (100 kg içerikte 0 kg)  Çinko (Zn) Miktarı

  0 (100 kg içerikte 0 kg)  Magnezyum (Mg) Miktarı

  0 (100 kg içerikte 0 kg)


  Ürenin içerisinde azot diğer azotlu gübrelerden daha çoktur. Gübre olarak üretilen üre %45-46 azot içermektedir. Yani bu gübrenin 100 kg?sinde genellikle 45-46 kilo saf azot vardır.

  Üre suda tamamen eriyen beyaz renkli, yuvarlak daneli bir gübre olup topraktan yağmur ve sulama suları ile yıkanmak suretiyle kaybı diğer bazı azotlu gübrelere kıyasla daha azdır. Buna rağmen zamansız ve yanlış bir şekilde verilmesi halinde diğer azotlu gübrelerde olduğu gibi bu gübreden de azot kaybı olabilir ve dolayısı ile de gübreden beklenen fayda tam olarak elde edilemez. Toprağa verildikten sonra, içeriğindeki organik bünyeli azot toprakta bazı kimyasal değişmelere uğrayarak kısa zamanda bitkilerin kolayca faydalanabilecekleri bir hale gelir.

  Üre bütün bitkilere başarı ile uygulanabilir. Sonbahar gübrelemelerinde kullanıldığı gibi, bitkilerin belirli gelişme dönemlerinde olmak üzere ilkbahar veya daha sonra da kullanılabilir. Fazla miktarda verilmesi gerektiğinde, verilecek gübre miktarının birkaç kısma bölünerek denenmesi düşünülebilir. Dönüme 20 kg?den daha fazla üre verilmesi tasarlanan tarlalarda çimlenmeye zarar vermemesi için gübrenin temas etmemesine dikkat edilmelidir. Üre toprağa verildikten sonra derhal toprak altına gömülmelidir. Aksi halde toprak yüzeyinde kalan gübreden azot kaybı olur.

  Ülkemiz toprak ve iklim şartlarında yapılan araştırmalar üre ile diğer azotlu gübreler arasında ürünü arttırma yönünden bariz bir farkın olmadığını göstermiştir. Bu nedenle ülkemizde halen önemli miktarda üretilen ve yakın bir gelecekte üretimi daha da arttıracak olan ürenin azotlu gübre tüketimi içerisinde daha büyük bir oranda yer alacağı düşünülmektedir.

  Beyaz renkli ve pril halde piyasaya sunulan üre gübresi etkili bir azot kaynağıdır. Hem sonbaharda ekimle birlikte hem de ilkbaharda üst gübre olarak kullanılabilir. Üst gübre olarak kullanıldığında; toprak yüzeyinde
  kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile toprak altına gömülmelidir. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır ve verim
  düşer. Üre tohum ve kılcal köklere çok yakın verilmemelidir.

  Üre, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen her tür ürünlerde ve tütün fidelerinin gübrelenmesinde çok yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır, verim düşer. Üre bitki gelişmesinin bütün evrelerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ekim sırasında kullanıldığı gibi üst gübre olarak da verilebilir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Gübre toprağın verimini arttıran ve bitkilerin gerekli besin ihtiyacını karşılayan maddelerdir. bu maddeler yani gübreler doğal veya yapay olabilmektedirler. son olarak gübre çok farlı çeşitleri olan bir maddedir. mesela üre gübresi , amonyum sülfat gübresi gibi farklı çeşitleri vardır.
+ Yorum Gönder