+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Tava sulama yöntemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Tava sulama yöntemi

  Tava sulama yöntemi hakkında bilgi

  Sulanacak tarla parseli toprak seddelerle çevrilerek eğimsiz alt parsellere ayrılır. Bu alt parsellere tava adı verilir. Tarlabaşı kanalından alınan su bu tavalara bir yada birkaç yerden verilir. Burada sulama için arazi önceden tavalara bölünür. Sık ekilen hububat, yem bitkileri ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılır. Bu yöntemde suyun tavada kısa sürede göllendirilmesi için 30 l/sn üzerinde debili su kaynağına ihtiyaç vardır. Ayrıca suyun çok fazla verilip derine sızmasını önlemek için kont- rollü sulama yapılmalı ve drenaj tedbirleri de alınmalıdır. Bu yöntemin en olumsuz yanı da su sarfiyatı ve sulama zamanının fazla olmasıdır.
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Tava sulama yöntemi tüm yüzey sulama yöntemleri arasında en basit ve en çok kullanılan yöntemidir.Tavalar etraflarına geçici veya yarı kalıcı seddeler yapılmak suretiyle oluşturulurlar. Geçici seddeler bir kullanımlık yada bir dönem için kullanılırlar. Bu yöntem daha çok masrafı az, düz ve düze yakın arazilerde özellikle su alma hızı düşük arazilerde kullanılır.
+ Yorum Gönder