+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Gübre Depolama Yapıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Gübre Depolama Yapıları
  Gübre Depolama Yapıları nedir? Gübre Depolama Yapıları ne demek

  Gübre Depolama Yapıları


  Hayvancılık işletmelerinde ahır içi temizliği, hayvanların meme ve ayak hastalıkları ile solunum
  yolu hastalıklarına yakalanmalarını engelleyen önemli bir elemandır. Gübrenin ahır içinden
  uzaklaştırılması, uygun planlama ve tasarımla işgücü gereksinimini en az düzeyde tutacak
  biçimde ve kolay olmalıdır. Yaklaşık 600 kg ağırlığındaki bir süt sığırının günlük gübre üretimi
  0.05 m3 ya da 50 kg olduğu hesaba katılırsa, gübre temizliği ve depolamanın ne kadar önemli
  olduğu ortaya çıkacaktır.
  Süt sığırcılığı işletmelerinde verimli ve sağlıklı bir üretim için gübrenin günlük olarak ahırdan
  uzaklaştırılması gerekir. Gübre katı, sıvı ya da karışık bir şekilde temizlenebilir. Bu, ahır sistemi
  ve taban düzenlemesi ve gübre işletim sistemiyle yakından ilgilidir. Gübre temizliğinde 3 farklı
  sistem yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar; traktör ve mekanik küreyicilerle, ızgara tabanlı
  zeminde ve basınçlı su uygulaması ile yapılan temizlemelerdir.
  Izgara tabanlı ahırlar, bağlı duraklı ve serbest duraklı sistemlerde uygulanan bir taban düzenleme
  ve gübre işletim sistemidir. Gübre, ineklerin ayakları vasıtasıyla gübre kanalına düşmektedir.
  Zemin üzerinde gübre ve idrar birikimi olmadığından, sığırların ayakları temiz kalmakta, sağım
  yerine gidiş gelişlerde daha az gübre taşınmakta, dolayısıyla temizlik daha kolay
  yapılabilmektedir. Bu sistemler gelişmiş ülkelerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Izgara
  altına yapılan özel ve doğal gübre iletim sistemi; gübrenin akıcılık özelliği ve yarattığı basınç
  yardımı ile kendiliğinden gübre deposuna akışını sağlamakta, böylece gübre küreme sorunu,
  işçilik ve alet-makina kullanımı ortadan kalkmaktadır. Koku olayı da oldukça azaldığından ahır
  içinde temiz bir hava egemen olmaktadır.
  Basınçlı su ile gübre temizleme sistemi, gezinti alanlarının ve durakların temizliğinde zemin
  yüzeyini aşındırmadan ve hayvanlar ahır içerisinde iken uygulanabilen bir yöntemdir. Ancak,
  fazla miktarda su kullanımı, büyük kapasiteli havuz ve gübre depolama yapısı gerektirmektedir.
  Süt sığırı işletmelerinde ve çevresinde yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinin
  önlenmesi, pis koku ve sinek oluşumunun kontrol altında tutulmasında gübre depolamanın
  önemi büyüktür. Ahır içi gübre temizleme özelliğine göre farklı depolama şekilleri
  bulunmaktadır. Gübre temizleme, katı gübre elde edilmesine yönelik ise gübrenin katı ve sıvı
  kısımları ayrı ayrı depolanmaktadır. Oysa, sıvı haldeki gübre karışık biçimde depolanmaktadır

  Sıvı gübre, doğrudan ahır tabanında biriktirilerek ya da ahır dışındaki betonarme depolama
  yapılarında, toprak havuzlarda veya zemin seviyesinin üzerinde yer alan silolarda
  depolanabilmektedir. Sıvı gübre deposunun kapasitesi, hayvan gübre veriminin yanı sıra hayvan
  sayısı ve depolama süresine bağlı olarak belirlenir. Bu kapasite günlük inek başına 0.05 m3 olup,
  ahır ve diğer yapılar basınçlı su ile temizleniyorsa depolama hacmi bunun 2 katı alınmalıdır.
  Aynı zamanda, silaj sızıntı suyunun gübre deposuna aktarılma durumu, doğal yağış sularının
  özellikle üstü açık gübre depolarında toplanma durumu ve yazın yüksek sıcaklıklarda oluşacak
  buharlaşma hesaba katılmalıdır. Sıvı gübre en az 90 gün olmak üzere 1 yıla kadar depolanabilir.
  Izgara tabanlı ahırların tabanı, aynı zamanda gübre depolama yeri olarak kullanılabilir.
  Yüksekliği 2.4 m olarak alınan kanal, yaklaşık 200 gün boyunca hayvan gübresini, sağım
  ünitesinden gelen suyu, hatta ahır dışından gelen ve dışarıda depolanması istenmeyen atıkların
  depolanmasını sağlamaktadır.
  Katı gübre deposu, yüklemeye uygun, doğal drenaj yolları dışında ve su kaynaklarından uzak
  olacak biçimde yerleştirilir. Gübre arazide kullanılıncaya kadar depolarda kalabilir. Bu süre 6 ay
  ya da daha uzun olabilir. Depolama kapasitesi belirlenirken bir süt ineği için altlık dahil 50-70 kg
  günlük gübre verimi olduğu dikkate alınır.
 2. Acil

  Gübre Depolama Yapıları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder