+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Organik tarım kontrolörü nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Organik tarım kontrolörü nasıl olunur
  Organik tarım kontrolörü nasıl olunur

  Organik tarım kontrolörü hakkında bilgi

  Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi ve gıda mühendislerine yönelik, yılda bir defa kontrolör kursu açılır veya açtırılır.

  Kontrolörlük başvurularında aranılacak şartlar, kontrolörün, yetki, çalışma şekil ve esasları şunlardır:

  a) Başvuruda aranılacak şartlar;

  1) Ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden mezun olmak,

  2) Organik tarım konusunda bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir resmi belgeye veya konu ile ilgili yüksek lisans diplomasına veya konu ile ilgili doktora diplomasına veya Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına dair resmi bir belgeye sahip olmak veya organik tarım komitesinde bir yıl süre ile çalışmış olmak veya lisans eğitimleri uygun organik tarımda görev yapmış Bakanlık müfettişi olmaktır.

  b) Yetki;

  1) (Değişik: RG-17/10/2006-26322) İstenilen bilgi ve belgeleri Komiteye sunan kişilere, Komite tarafından kontrolörlük belgesi verilir.

  2) Lisans aldıkları meslek odasına üye olmak koşuluyla kontrol hizmeti verebilirler.

  3) (Değişik: RG-17/10/2006-26322) Kontrolörler yalnız bir yetkilendirilmiş kuruluş adına çalışır,

  4) (Ek: RG-17/10/2006-26322) Yetkilendirilmiş kuruluşlar çalıştıracakları kontrolörler için, Komiteden yetki almak zorundadır. Yetkilendirilen kontrolörler Komite tarafından kimliklendirilerek kayıt altına alınır.

  c) Çalışma şekil ve esasları;

  1) Komiteden alınacak yetki belgesiyle çalışırlar.

  2) Yaptıkları kontrolle ilgili rapor tutmak, bu raporları imzalamak ve yetkilendirilmiş kuruluşa teslim etmek zorundadırlar.

  3) Komite, kontrolörün bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasını tespit etmesi halinde kontrolör belgesini geçici veya süresiz olarak iptal edebilir.
 2. Acil

  Organik tarım kontrolörü nasıl olunur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder