+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Toprak çeşitleri nelerdir, özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toprak çeşitleri nelerdir, özellikleri nelerdir

  Toprak çeşitleri nelerdir, özellikleri nelerdir hakkında bilgi


  2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur


  Toprak çeşitleri nelerdir, özellikleri nelerdir.jpg
  3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.

  4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.

  5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum,kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.

  6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.

  7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil,kum, humus ve kireç ihtiva ederler.Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.Suyu geçirmezler.Zor işlenen bir toprak çeşididir
 2. Zarafet
  Üye

  Toprak canlıların önemli yaşam alanlarından biridir. Milyonlarca canlıya barınma imkânı sağladığı gibi tarımın üzerinde yapıldığı alan olması sayesinde her türlü besinin de ana kaynağıdır. İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçları olan besin maddelerinin en önemli yetişme alanıdır. Seramik çanak çömlek vb kullanım alanları vardır. En önemli sorunu toprakların kirletilmesi ve erezyondur. Ayrıca toprağın verim gücü topraktan faydalanmayı etkilemektedir. Özelliklerine göre faydalanma yoğunlukları da değişir. Verimli alanlarda nüfus daha yoğun verim azaldıkça nüfus ve yerleşme sayısı azalmaktadır
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  1. Zonal Topraklar: Gelişimini tamamlamış, tabakaları belirgin (A-B-C horizonları olan) topraklardır.

  Laterit: Ekvatoral kuşakta, nemli sıcak iklimde görülürler. Aşırı yıkanma sebebiyle mineral, organik maddeleri kısa sürede ayrıştıran gür bitki örtüsü sebebiyle humus açısından fakirdir.

  Terra Rossa (Kırmızı Toprak): Akdeniz iklim kuşağında kalker üzerinde oluşan topraklar. Kirecin ayrışması ile ortaya çıkan demirin oksitlenmesi kırmızı renk almasını sağlamıştır.

  Kahverengi Orman Toprakları: Orta kuşak nemli orman arazilerinde görülür. Mineral bakımından fakir olmasına karşın ayrışma yavaş olduğu için humus açısından zengindir.

  Podzol Topraklar: Soğuk nemli bölgelerde, iğne yapraklı orman arazilerinde görülür. Mineral bakımından fakirdir. Gri renktedir.

  Çöl Toprakları: Çöllerde görülen tuz ve kirecin yüzeye çıktığı verimsiz topraklardır.

  Kahverengi-Kestane Bozkır Toprağı: Orta kuşak yarı step alanlarında görülür. Kireç ve tuz oranı yüksek, humus açısından fakir.

  Çernozyum: Karasal iklimin nemli bölgelerinde görülür. Ayrışma yavaştır. En verimli zonal (yerli) toprak türüdür. Genellikle çayır türü ot topluluklarının olduğu alanlarda görülür.

  Tundra Toprakları: Yılın büyük bir bölümünde donmuş topraklar, yaz aylarında 3 ay çözülür. Çözüldüğü yaz döneminde üzerinde yetişen yosunlar dışında bitkiye sahip olmayan verimsiz topraklardır.

  2. İntrazonal Topraklar: Olgunlaşmanın tamamlanmadığı, B horizonunun bulunmadığı topraklardır.

  Halomorfik Topraklar: Kurak ve yarı kurak iklimlerde buharlaşmanın etkisiyle B horizonunda yer alan tuz ve kireç yüzeye ulaşır.

  Hidromorfik Topraklar: Bataklıklarda ve taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülen sulu topraklardır.

  Kalsimorfik Topraklar: Kireçtaşı yönünden zengin topraklardır. Bunlar:

  Vertisoller: Eski göl tabanlarında kurak zamanlarda dibe çöken kırıntılar nemli dönemlerde şişerek yüzeye çıkar.

  Rendzinalar: Yumuşak kireç taşı üzerinde oluşan topraklar.

  3. Azonal Topraklar: Olgunlaşmanın tamamlanmadığı, B horizonunun bulunmadığı topraklardır.

  Alüvyal Toprak: Akarsuların taşıdığı materyalleri biriktirmesiyle oluşan topraklar. Delta, ova ve akarsu kenarlarında görülür.

  Kolüvyal Toprak: Dağ yamaçlarında oluşan taşlı topraklardır. Verimsizdir.

  Regosol Topraklar: Volkanik materyalin ayrışması sonucu oluşan kumlu topraklar, verimlidirler.

  Lösler: Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklardır.

  Morenler: Buzulların taşıyıp getirdiği kayalık topraklardır.

  Toprak Nasıl Oluşur
  Toprak oluşumu için öncelikle anakayanın ayrışması gereklidir.

  Ayrışma
  Kayaçlar, dış kuvvetlerin etkisiyle zamanla küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu olaya ayrışma denir.

  Ayrışma olayı 3 şekilde gerçekleşir: Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ayrışma.

  Fiziksel Ayrışma
  Günlük ve yıllık sıcaklık farklılıkları sonucu 3 şekilde oluşabilir:

  1. Gündüz ısınarak genişleyen kaya gece soğuyarak daralır, önce çatlar, sonra parçalanır.

  2. Kayaçların çatlak ve gözeneklerine sızan sular gece donar ve genleşir, zamanla çatlakları genişletir.

  3. Kaya çatlaklarına sızan tuz kristalleri suyun buharlaşması ile şişer, bunun sonucunda çatlaklar genişler.

  Daha çok çöl bölgeler, kurak ve yarı kurak bölgeler ile yüksek dağlarda görülür. Türkiye’de en fazla Doğu Anadolu Bölgesinde görülür.

  Kimyasal Ayrışma
  Taşların su tarafından eritilmesi yoluyla oluşur. Yağış miktarı ve sıcaklığın artması kimyasal çözünmeyi hızlandırır.

  Daha çok nemli ve ılıman bölgelerde görülür. Türkiye’de Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülür.

  Biyolojik Ayrışma
  Canlıların çeşitli yollarla kayaçları parçalamasıdır.

  Bitki kökleri, mikroorganizmalar, yosunlar, insanların taşları ufalaması şeklinde oluşur.

 4. Ziyaretçi
  çok yardımcı oldun çok tşkr ederim <3

 5. Ziyaretçi
  Çok teşekkür ederim dr zeynep

 6. Fatma
  Administrator
  Toprak bitki örtüsünün beslendiği ana kaynaktır. Bir çok çeşit toprak mevcuttur. Aslında dünya ve insanlar için toprak çok önemlidir.

+ Yorum Gönder


toprak çeşitleri,  toprak çeşitleri nelerdir,  humuslu toprak,  toprak çeşitleri ve özellikleri,  tınlı toprak,  toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir