+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Antep Fıstığı Hangi Bölgemizde Yetişir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Antep Fıstığı Hangi Bölgemizde Yetişir
  antep fıstığı hangi bölgemizde yetişir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Antep Fıstığı Ülkemizde Hangi Bölgede Yetişir

  Antep Fıtığı.jpg

  Antepfıstığı Türkiye?de 56 ilde yetiştirilmekle birlikte, Güneydoğu Anadolu Bölgesi?nin geleneksel ürünü olup, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt ve Kahramanmaraş, Mardin ve Diyarbakır illerinde ekonomik olarak üretilmektedir. Nitekim antepfıstığı ağaçlarının %90?ı da bu illerde bulunmaktadır. Son yıllarda Ege Bölgesinin özellikle Aydın ve İzmir illerinde de üretime başlanıldığı görülmektedir. Fakat bu bölge üretiminin toplam içerisindeki oranı ekonomik ölçülerde olamamaktadır. Türkiye antepfıstığının gen merkezi içerisinde yer alması, yabani ağaç miktarı yönünden zengin bir potansiyele sahip oluşu, toprak ve iklim istekleri bakımından diğer meyve türlerine göre fazla seçici olmayışı nedeniyle özel bir konumdadır. 2003 yılı tahmini verilerine göre Türkiye?de toplam 43,5 milyon adet antepfıstığı ağacı vardır ve bunların %64?ü meyve vermektedir. Bunların dışında doğal florada 70 milyon adet aşılanmaya uygun yabani ağaç olduğu belirtilmektedir. Türkiye?de yaygın çeşitler Siirt, Kırmızı, Uzun, Halebi ve Ohadi?dir. Uzun, Kırmızı ve Halebi çeşitleri koyu yeşil olması, tat ve aromasından dolayı şekerleme sanayinde; Siirt ve Ohadi çeşitleri ise çıtlaklık oranı yüksek ve yuvarlak olması nedeniyle çerezlik olarak tercih edilmektedir. Genelde Türkiye?de antepfıstığı tarımı diğer kültür bitkileri üretimi için elverişli olmayan kıraç, taşlık, eğimli ve susuz arazilerde yapılmaktadır. Bu da doğal olarak verimi ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Ancak son yıllarda aşılanabilir çok sayıda değişik anaçların eldesi ve GAP ile sulanabilir koşullarda üretime başlanılmasıyla verim ve kalitede artış beklenmektedir. Kültürteknik koşullarının elverişsizliğinin periyodisite eğilimini arttırması ve çeşit farklılıkları nedeniyle, üretimimiz ortalama 40 bin ton olabilmektedir. Üretimdeki istikrarsızlık ihracatı doğrudan etkilemekte, özellikle son yıllarda pazardaki yerimizin İran?dan sonra ABD, Çin ve Suriye?ye terk edildiği görülmektedir. Bu, gen merkezi Türkiye olan bir tarım ürünü için üzücü bir durumdur. Türkiye antepfıstığında ürettiğini tüketen, kendi içine dönük bir pazar politikası sergilemektedir.Türkiye?de ortalama tüketim 40 bin ton, kişi başına tüketim ise 600 gramdır. Antepfıstığı lüks bir tüketim maddesi olarak nitelendirildiği için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi alım gücü yüksek illerde daha çok çerez olarak, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi üretici illerde de yaş olarak ve şekerli ürünler sanayinde tüketilmektedir.

+ Yorum Gönder


antep fıstığı nerede yetişir