+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Tohum ıslahı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Tohum ıslahı hakkında bilgi
  Tohum ıslahı hakkında bilgi

  1. Sulama: Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesiyken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir.
  Akarsularımızın derin vadilerden akması ve rejimlerinin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerindeki baraj sayısı artırılmalıdır.
  Sulama Sorunu Çözüldüğünde;
  Üretim artar.
  Nadas olayı ortadan kalkar.
  Tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.
  Üretimde süreklilik sağlanır.
  Üretim dalgalanmaları önlenir.
  Daha önce sebze tarımı yapılmayan bir yerde sebze tarımı da yapılmaya başlanır.
  Tarım ürün çeşidi artar.
  Köyden Kente göçler azalır. Yılda birden fazla ürün alınabilir. Bu konuda en şanslı bölgemiz Akdeniz, en şanssız bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir
  2.Gübre Kullanımı: Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır.
  Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması tabii gübre imkanını oluşturmaktadır. Ancak yurdumuzda tabii gübrenin yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmadığı için ithal (Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden) etmekteyiz. Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince gübre kullanamamaktadır.
  Gübre ihtiyacı, tabii gübrenin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir.
  3.Tohum Islahı: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir.4.Makine Kullanımı: Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda yeterli ölçüde gelişmemiştir. Sebepleri:
  Makine kullanıma elverişsiz alanların varlığı,
  Makine kullanımının ekonomik olmadığı küçül alanların varlığı,
  İş gücünün bazı bölgelerde daha ucuz olması,
  Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması
  5.Zirai Mücadele: Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır.
  6.Toprak Bakımı: Tarla yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır.
  7.Toprak Analizi: Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir.
  8.Destekleme Alımı ve Pazar: Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden satabilmelidir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Tarım ürünlerinde yüksek verim alabilmek için geliştirilmiş bir yöntemdir Toprak ıslahı.Sulama ve gübrelemenin yanında kaliteli kaliteli tohumun kullanılmasıyla yakın ilişki içindedir.
 3. Ziyaretçi
  Odevime yardimci olgu ama gercekten cok güzel.
+ Yorum Gönder


tohum ıslahı nedir,  tohum ıslahı,  tohum ıslahı ne demek,  tohum ıslahı nedir kısaca,  tohum islahi ,  tohum