+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Çengi - Çengi Nedir - Çengi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Çengi - Çengi Nedir - Çengi Hakkında
  Çengi Çengi Nedir


  Çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın:
  "Eski Galata'dan artakalmış çengiler zilzurna dağılıyorlar."- A. İlhan.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Çengi Nedir

  Cenk ya da Çengi sözcükleri üzerinde, gerek köken, gerekse yüklendikleri anlam bakımından, çeşitli görüşler vardır.

  Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğüne göre Farsça bir sözcük olan Cenk, harp’ı andıran bir çalgıdır, ve Çengi de, Farsça bir sözcük olarak, eskiden çalgı çalınırken meslek edinmiş kadın, olarak tanımlanır.  Çengi.jpg.  Büyük Türkçe Sözlük’te iki anlama geldiği belirtilerek, birincisinin Pençe, insan ve yırtıcı hayvan pençesi, ikincisinin ise eski Doğu musıkîsindeki telli bir musıkî âleti ki çok geliştirilmiş şekline Fransızca Harpe (Harp) denen Farsça bir sözcük olduğu tanımlanır. Çengi sözcüğü için ise zil ve kaşık vurarak oynayan dansöz, rakkase anlamına geldiği çingene kızlarının oynadıkları bir oyun olduğu yazılmaktadır. Ayrıca yazılış ta Çeng olarak sunulmuştur.

  Çengi: Eski İstanbul eğlencelerinde özel olarak getirtilip oynatılan kadın oyuncusu. Daha çok evlerde düzenlenen düğün ve benzeri eğlencelerde çengi getirtmek eski geleneklerimizdendir. Cenk, Harbi andıran bir çalgı anlamına gelen Farsça sözcük olarak tanımlanmıştır (Ansiklopedik sözlük 1967, Milliyet).

  Cenk: Türkçe bir sözcüktür. Zil anlamına gelir; 15. Yüzyıla ait Türkçe metinlerde bulunmaktadır. Buna göre “cariyeler Cenk vurdular“, yani rakkase cariyelerin, zilleri tokuşturarak oynadıkları anlatılıyor. Çengi, Zilbaz, Rakkase demektir, diye tanımlar Gazimihal (Musıkî Sözlüğü, 1961, İstanbul).

  Çeng’in Türkçe bir sözcük olduğu kanısı bize güçlü gözükmektedir. Geçmişte ve tarihte Türk ordularının savaştan önce görülen davullarının yanında üç gün üç gece Cenk çaldırdıktan, buna Çenk-i Harbi denmesi, aynı Çeng’in Mehterlerde de kullanılması, Köroğlu havaları arasında yüzlerce örneği bulunması, Cirit Oyunlarımızda da bu ad altında zamanın ezgilerinin çalınması, Farsça olduğu ileri sürülen kadim çalgının ritm ve söyleyişlerinin Asya kültürlerinde değişik biçimlerde gözükmesi birkaç şehir, köy ve kasaba adlarının başında Asya ve Çin’de Çeng sözcüğünün bulunması, kanımızı güçlendirmektedir. Cenk büyük zil anlamına gelir, Çengi ise zillerle oynayan kadın oyuncudur diyebiliriz. Kaşgarlı Mahmut tarafından da, Türkçe bir sözcük olarak gösterilmiştir.

+ Yorum Gönder