+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Krater - Krater Nedir - Krater Hakkında Geniş Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Krater - Krater Nedir - Krater Hakkında Geniş Bilgi
  Krater Hakkında Geniş Bilgi  Astronomi (Yunanca: astron "yıldız" ve nomos "yasa"), GÖKBİLİM olarak da bilinir, bütün gökcisimlerinin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, evrimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilim. Gökcisimlerinin ve evreni oluşturan maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini konu edinen astrofizik bu bilimin bir dalıdır.

  yanardağın ağzında meydana gelen çukur. Bu çukur bâzan yanardağın eteğinde de bulunabilir. Kraterin şekli ve ebâtları, yanardağın püskürttüğü lavın yapısına ve yanardağın etkinliğine göre değişmektedir. Kül, cüruf ve asit lavlar çıkaran yanardağların kraterleri çoğunlukla huni veya köse şeklindedir. Bazaltlı lavlar çıkaranlarınki ise, genelde leğen veya çanak şeklinde olur.

  Kraterlerin iç kenarları, dış yamaçlarından genelde daha diktir. Kraterlerin bâzıları iç içe olabilir. Bunlar tek bir püskürmenin ürünü değildir. Kraterlerin büyük ebatta olanlarına kaldera denir. Bunun en büyük özelliği, genişliğinin derinliğinden fazla olmasıdır. Kalderalar çoğunlukla patlama veya çökme netîcesinde ortaya çıkmıştır.

  Kraterlerin tabanlarında bâzan su birikerek bir göl meydana gelir ve bu tür göllere krater gölü denir. Dünyânın en büyük krater gölü ABD’nin Oregon eyâletindeki krater gölüdür. Ayrıca büyük meteorların yeryüzüne düşmesi büyük çukurlar meydana getirir. Bunlara da meteor krateri denir. Büyük sahra ve ABD’nin güney doğusunda bu tip kraterlere rastlanır.

  Kraterlerin bir değişik şekli de patlak çukurlar olup bunlara patlama krateri denir. Dâire veya oval şekilleri olan bu tür kraterler başlangıç hâlindeki veya etkinliklerinin son bulduğu bölgelerde ortaya çıkar. Çukurların yamaçları oldukça dik ve çapı genelde 400-500 m arasında değişir. Bâzılarının içinde su birikerek patlama krateri gölleri meydana gelir.

 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Krater yanardağ ağzı anlamına gelmektedir. Yanardağlar aynı zamanda volkan ismi ile bilinmektedir. Yanardağlar hareketlidirler ve hareketli bir yanardağ etrafına lav püskürtmektedir. Ülkemizde sönmüş birden çok yanardağ bulunmaktadır.
 3. Şahin
  Devamlı Üye
  Volkanlar veya yanardağlar patladıktan sonra ağızlarında oluşan büyük çukurdur. Zamanlar yanardağlar sönünce kraterler su toplar ve krater gölleri oluşturur. Astronomide de krater kavramı kullanılır. Gezegenlerde veya uydularda göktaşların çarpmasıyla meydana gelen çukrlarada krater adını verirler. Hatta diğer gezegenlerde volkanik patlamalarla devasa büyük kraterler oluşmuştur.
+ Yorum Gönder