+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Sabotaj hakkında bilgi, Sabotaj ile ilgili bilgi, Sabotaj anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sabotaj hakkında bilgi, Sabotaj ile ilgili bilgi, Sabotaj anlamı

  Sabotajın Anlamı


  soru Lütfen hemen bana sabotaj ile ilgili iki üç cümle bilgi verir misiniz arkadaşlar.

  cevap:Fransızca sabotage (baltalama). Dilimizdeki karşılığı: baltalama.
  Yangın çıkarmak suretiyle baltalamak için dilimizde özel bir kelime vardır: kundaklamak.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Baltalama ne demek

  Başkasının işini bile bile bozacak, yıkacak, yok edecek hareketlerde bulunma. Fransızcada “Sabotage” kelimesi ile ifade edilen baltalama hareketleri, Ceza Hukukumuzda suç sayılmaktadır. İş düzeni ve memleket ekonomisiyle ilgili menfaatleri bozan, istihsalin normal yürüyüşünü aksatan hareketlerde bulunmanın Ceza Hukukunda suç sayılmasının yanında; askerî tesislere karşı işlenen bozucu, yıkıcı, yok edici hareketler de, Askerî Ceza Hukukunda suç sayılmaktadır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Sabotaj ne demektir

  Sabotaj;Birine zarar vermek için bir işi bile bile bozmaya, yıkmaya «sabotaj» (baltalama) denir. Karışıklıklarda, savaşlarda başvurulan bir yoldur.

  Sabotaj, önce XIX. yüzyılda, bazı Avrupa ülkelerinde iş kollarında başladı. İşçiler, ücret ve çalışma yönünden çıkan anlaşmazlıkları, kendi yararlarına bir sonuca bağlamak için, çalıştıkları iş kolunu sarsmak, bozmak, yıkmak gibi sert yollara başvurdular.

  Kelime, Fransa’da işçilerin giydiği «sabot» (tahta ayakkabı)dan gelir. 1897′de Toulouse şehrinde toplanan İşçi Sendikaları Birliği bu terimi kullanmıştı. XX. yüzyılın başında, İngiltere’den sonra Amerika’da da bu kelimeyi benimsediler. 1916′da Los Angeles’te «Wooden Shoes» (Tahta Ayakkabılar) adında bir gazete bile çıkarıldı.

  Bugün, işçi haklarını koruyan demokratik rejimlerde sabotajın artık yeri kalmamıştır. Sosyalistler de sabotaja karşıttırlar. Ayrıca, dünyanın birçok ülkelerinde de sabotaj, memleketin düzenini bozduğu için bir suç sayılır.

  Sabotaj ve Beşinci Kol

  Özellikle II. Dünya Savaşı’nda «baltalama» hareketleri, ordular tarafından düşmana karşı plânlı, sistemli bir şekilde yürütüldü. Savaşta yapılan baltalama hareketlerinin başlıcaları şunlardır:

  1) Düşman ülkesinde, ekonomiyi tamamıyla sarsmak için fabrikaları bombalamak, tarlaları yakmak, kanalları, demiryollarını bozmak; 2) Halkı korkutmak, dayanma gücünü baltalamak için bozguncu çalışmalarda bulunmak; 3) Hükümet şeflerini öldürmek, sınıfları birbirine düşman etmek ve fuhuş yoluyla geçen bulaşıcı hastalıkları yaymak.

  Düşmanı içeriden yıkmak için girişilen bu gibi sabotaj hareketleri «Beşinci Kol» faaliyeti diye anılmıştır. Bu deyim ilk önce 1936-39 İspanya İç Savaşı’nda çıkmıştı: Dört kolordu Madrid üzerine yürürken, General De Llano, şehir içinde de bir «beşinci kol»u bulunduğunu söylemiş, bununla, şehri içeriden yıkmaya çalışan taraftarlarının bulunduğunu anlatmak istemişti

+ Yorum Gönder