+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Rönesans ile ilgili kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rönesans ile ilgili kısa bilgiler
  Rönesans ile ilgili kısa bilgiler nelerdir

  Arkadaşlar sizlere bir soru sizce Rönesans ne anlama gelir bu konu kısaca anlatır mısınız? 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Rönesans hakkında kısa bilgiler

  15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'da yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve anlayışlara "Yeniden Doğuş" anlamında Rönesans denilmiştir.


  Rönesans'ın Nedenleri
  Ortaçağ'ın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin oluşması.
  Avrupa'nın İspanya'da Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslam Medeniyeti'ni tanıması.
  Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması.
  Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkârları himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması.

  *Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa'da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması.

  *Antikçağ (Eskiçağ) eserlerinin incelenmesi.

  *İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bazı bilginlerin İtalya'ya göç ederek eski Yunanca'yı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları.

  Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında İtalya'da başlamıştır. Rönesans'ın ilk önce İtalya'da başlamasında; İtalya'nın coğrafi konumu, ekonomik durumu, dini ve tarihi önemi, siyasal durumu ve İslam Medeniyeti'nden etkilenmesi önemli rol oynamıştır.

  İtalya'da Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında Hümanizma ile başlamıştır. Hümanizma; Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ'ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa'da doğup gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir doktrindir.

  İtalya'da Eskiçağ'dan kalan antik eserleri incelemek ve benzerlerini yapabilmek amacıyla akademiler kurularak Yunanca, Latince ve İbranice metinler incelendi. Hümanizma, insanın kendini tanımasına, yasalarını yapmasına ve haklarını korumasına zemin hazırlamıştır.

 3. Fatma
  Administrator
  Rönesans mimarları Eski Yunan ve Roma sanatından esinlendiler. Sadece mimari anlamda değil bir çok alanda yenilikler yapılan bir dönemdir.
+ Yorum Gönder