+ Yorum Gönder
Tiyatro ve Skeç Arşivi ve Tiyatro Metinleri Forumunda Fatih Sultan Mehmet Ile Ilgili Tiyatro Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fatih Sultan Mehmet Ile Ilgili Tiyatro Örneği
  Arkadaşlar bana fatih sultan mehmet ile ilgili tiyatro skeci lazım bana nasıl bir oyun sergileye bileceğimi söylerseniz sevinirim 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Fatih Sultan Mehmet Hakkında Tiyatro Örneği

  İstanbulun fethiyle ilgili piyes, istanbulun fethi piyesi, istanbulun fethi skeç, istanbulun fethi tiyatro  ŞAHISLAR

  2. Murat - yaşlı

  Hacı Bayram - orta yaşlı
  Akşemsettin - orta yaşlı
  Molla Yegan - orta yaşlı
  Molla Gürani - orta yaşlı
  Sarı Hızır - orta yaşlı
  Ahmet Paşa - orta yaşlı
  Fatih Sultan Mehmet - çocuk ve genç
  Turhan Bey - orta yaşlı
  Zagnos Paşa - orta yaşlı
  Vezir Çandarlı - yaşlı
  Çocuklar - çocuk
  3 Köylü - orta yaşlı
  Mimar - orta yaşlı
  2 Kalfa - orta yaşlı
  Patrik - yaşlı
  Keşiş - yaşlı
  Kostantin - orta yaşlı
  Jüstinyen - orta yaşlı
  Bizanslılar - kalabalık
  Bir Bizanslı - orta yaşlı
  2. TABLO

  (Işıklar yanınca perde tam açılmıştır:

  İkinci Murat, Akşemsettin ve Hacı Bayram Veli Bursa
  Sarayının bahçesinde sohbetteler. Önde havuz ve yeşillik, arkada
  sarayın cephesi, sağda bir oda dershane biçiminde
  II. Murat yaşlı, diğerleri orta yaş ve tarikat kisvesinde. II.
  Murat dalgın duruyor, arkadan çocuk ağlaması işitilmekte.
  Akşemsettin ve Hacı Bayram-ı Veli II. Murat'ı süzüyorlar. (Bir
  dakika.)

  HACI BAYRAM-I VELI - (II. Murat'a saygılı ve samimi bir
  sesle) Hünkârım daldınız, nedir acaba sorsak?


  II. MURAT-(Başını H. Bayram'a çevirir düşünceli ve içli
  ağır ağır) Kostantina zihnimi çok meşgul eder oldu sultanım. O
  Peygamber müjdesine mazhar kul olamazmıyım diye düşünür-
  düm Zira ki zamanda, mekânda, imkân da bize elverir oldu.

  HACI BAYRAM - Müsterih (rahat) olun Hünkârım (Ara) O belde
  İslâmındır (ara düşünür) Biz ermemişiz ne gam (Ellerini iki yana
  açmış, ayağa kalkar tebessümle) Bilesin ki dünyanın mihver
  çivisi Ayasofya'yı küfrün kasvetinden kurtaracak (Perde arka-
  sından gelen sese işaret eder) bu çocuktur. Sen olmayacaksın.
  Bende görmiyeceğim. (Tekrar tebessüm ve Akşemsettini göste-
  rir) Ama bu bizim köse görecek (Ara) Esselâmü Aleyküm.
  (Tarikat terbiyesince eli göğsünde Hacı Bayram selâm verip
  çıkarken oradakiler ayağa kalkar, selâm'a mukabele ederler. Ve
  otururlar.)

  AKŞEMSETTIN-(II. Murat'a, söylediğini başıyla tastik
  ederek) Hacı Bayram Hazretlerinin sözü aynıyle keramettir.
  Hülefa-i Raşidinden (Peygamberimizden sonra başa gelen 4 halife)
  beri sürüp gelen mukaddes yarışın bitişini
  ihtar eden bir dehşet duyurdu bana (Ara kabul ettirici eda)
  Resulallah'ın has ismi ile de alakadardır evlâdınızın ismi..
  (Başlar tastik eder bir eda ile sallanır. Sukût)  (Soldan Molla Yeğân ve Molla Gürani girer. M. Yegân
  ortayaş, M. Gürani genç ve sakallı, Arap kıyafetinde. Ortada
  durur, selâm verirler, selâm alınır.)

  2. SAHNE: (Molla Yegân, Molla Güranî ve öncekiler.)
  II. MURAT - (Ayakta Molla Yegânla musafaha (iki elle sıkışırken)
  yaparken) Ehlen ve Sehlen (hoşgeldiniz) Hocam efendim,
  Beytullah'ın (Allah'ın Evinin) mübarek kokularını getirtiniz.
  (Yer gösterir) Buyrun oturun. (Musafaha biter. Otururlar. Ara)

  II. MURAT - (Molla Yegân'a saygıyla) O mübarek beldeden
  (şehirden) bize hediyeniz nedir. Molla Yegân?

  M. YEGÂN - (Elini sakalına götürür. Müjdeleyici eda ile)
  Hünkârım hediyenin mânada ve maddedeki üstünlüklerinden
  hangisi matlub-u Şahanenizdir (isteğinizdir) (.)

  II. MURAT - Resûller Resûlünün (Peygamberler peygamberi)
  işaretince her türlüsü makbuldür. (Ara hatırlamış gibi)
  Amma manadaki üstünlük elbette gönlümce olur.

  M. YEGÂN - (Aceleci ve M. Güraniyi gösterir) Molla
  Güraniyi getirdim. Gönlünüzce olur, inşallah.
  (Bakışlar M. Yegân hepsini tarar, II. Murat bekleyiş
  halinde).

  M. YEGÂN - (Kararlı) Alim ve fazıl (değerli) bir zattır.

  II. MURAT - (Sevinç belirten bir sesle) Allah hepinizden
  razı olsun (ara, ani karar vermiş) Molla Gürani'yi oğlum
  Mehmet'i yetiştirmek üzere vazifeli kıldım. (Molla Gürani'ye
  hitapla) vakti gelince talime başlarsınız.


  M. GÜRANI - (Ayağa kalkmıştır, elini göğsüne bastırır
  başını öne eğer.) Memnuniyetle Hünkârım.
  (Hepsi ayaktadırlar, çıkarken ışık söner.)  3. TABLO

  (Işık yanar, yandaki odada Molla Gürani ve Şehzade
  Mehmet, karşı karşıya, rahle-i tedristeler (dersteler).)
  piyes_fatih_hisarlar.jpg (6896 bytes)
  1. SAHNE: (Şehzade Mehmet, Molla Gürani)
  MOLLA GÜRANİ - (Kara ciltli büyük bir kitaptan bir yer
  bulur, okumaya başlar: (Fetih Suresinin meal ve tefsiri) Bismil-
  lahirrahmanirrahim (ayetin metnini okur) "Biz hakikat sana,
  Hudeybiye anlaşması ile Fetih yolu açtık. "Bu" Senin geçmiş ve
  gelecek günahlarının affı, Allah'ın yarlığaması (bağışlaması),
  senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni doğru yola iletmesi
  içindir" Fetih açmak manasınadır.
  Şehir ve beldeleri zapt edip
  adalet ve refaha kavuşturmak manasını kucaklar. Nitekim
  hicretin 8. miladın 630 uncu yılında Resulullah Mekke'yi
  fethedip Kâbe'de namaz kıldı. Orasını putlardan temizlerken,
  Mekkelilere de af ilân etti ve Mekke'yi zülum ve ahlaksızlıktan
  temizledi.

  (Ara Mekke fethi ve fethe dair bilgi verir.)
  Mekke fethi bütün fetihler için örnek ve nûmûnedir. Öğle
  vakti Hz. Bilâlin Kabe damındaki ezan-ı Muhammediyi okuyuşu
  âdeta bütün dünyayı rahmete da'vet, çağrısıdır

  MOLLA GÜRANI - (Dalgın duran Şehzade Mehmet'e sert-
  çe çıkışır) Dersi tâkip etmez misin Mehmet!

  Ş. MEHMET - (Şaşırır, toparlanır) Teeddüp ederim (özür dilerim)
  efendim. (Ara) Dalmışım. (Mazur eda ile) Mekke'nin fethi gözümde
  canlandı'da (Molla Güraninin tebessümünden yüz bulmuş bir eda
  ile) Zafer güzel şey, değil mi hocam?.

  M. GÜRANI - (Şefkat ve hayranlık içinde) Oğlum, erken
  öten horozun başını keserler, Sabret (Şehzade Mehmet'in ümitli
  bakışlarına cevap verir gibi) Sen de izn-i ilahiyle (Allah'ın
  izniyle) ereceksin o günlere.. (durak ve bakışmalar)

  Ş. MEHMET - (Sevinçle) İnşaallah.

  (M. Gürani kalkar Ş. Mehmet fırlar, ayakkabıları çevirir
  kapıyı açar uğurlar. Ara.. Kitabı kapatır bahçeye çıkar etrafa
  bakar. Ani olarak birini görmüştür.)

  Ş. MEHMET - (Eliyle uzaktan çağırır.) Hızır, Turhan
  gelin, size bir şey söyliyeceğim!

  (Birkaç çocuk koşarak gelir etrafını çevirirler. Dikkatle Ş.
  Mehmetin ne söyleyeceğini beklerler.)

  2. SAHNE: (Ş. Mehmet - Çocuklar)
  Ş. MEHMET - Şimdi bakın ben Padişahım
  (Çocuklar dirsekleriyle birbirlerini dürterler, tebessümle
  dinlerler.)

  HIZIR - (Gururlu) Peki!

  Ş. MEHMET - (Parmağıyla gösterir) Turhan, sende (biraz
  düşünür) subaşı ol.
  TURHAN - (İtiraz eder elini savurur.) Hayır, hayır ben
  Anadolu Beylerbeyi olurum.

  Ş. MEHMET - Peki, (Eliyle arar gibi, parmağıyla birinci
  çocuğa dokunur.) Haydi sen ol.

  I. ÇOCUK - (İtiraz eder, zıplıyarak) Hayır ben kadı olurum.

  Ş. MEHMET - (Sertçe) Eee irade ettiğim hükme itiraz
  istemem.

  I. ÇOCUK - (Eğlenerek) Vay canına anladık, ne yapalım
  yani Padişah'ın Oğlusun (Ciddileşerek) Bende yeniçerinin
  oğluyum.


  (Hepsi ellerini şaplatarak gülüşürler.)

  Ş. MEHMET - (Kaşlarını çatar) Biraz ciddî olalım. arka-
  daşlar.

  II. ÇOCUK - (Bir adım ilerler, elini uzatır ve alttan
  çevirerek, Ş. Mehmet'e) Bu oyundur kuzum, ne kadar da
  dalmışsın (geriye çevrilirken kafasını sallar) Erken de ötmeye
  başladın haaa Sen kendini nerede zannediyorsun?
  (Hep birden gülüşürler. Ş. Mehmet ve Hızır gülmeye
  katılmazlar.)

  Ş. MEHMET - (Ciddî) Bir Türk, oyununda bile ciddîdir.

  HIZIR - (İleri atılarak elini uzatır ve haykırır) Hele bir
  müslümanın, beşiğine bile laûbalilik girmemelidir. (Öğretici bir
  edâ ile) Hem büyük insan çocukluğundan belli olur.

  Ş. MEHMET (Memnun) Yaşa Hızır, yetiştin imdadıma. Sen
  hep benim yanlışlarımı düzelteceksin. (Seri ve yüksek sesle
  ortaya) Evet arkadaşlar, bir Müslüman oyununda bile ciddiyet
  taşıyacaktır.

  (Aniden M. Gürani girer, çocuklar kaçışırlar. Ş. Mehmet
  ortada kalır, mahçup önüne bakar.)  3. SAHNE: (M. Gürani-Ş. Mehmet)


  M. GÜRANI - (Tebessümlü, eli arkada durur) Ne o, padi-
  şahlığa özenti ha! (Ara - başıyla işaret eder) Odaya geç,
  kitabını aç.

  (Ş. Mehmet sâkin ilerler, odaya geçer, kitabını açar bakar.
  M. Gürani bahçede gezinir, odaya girer. Ş. Mehmet kalkar, hoca
  oturur. Ara ve Molla Gürani derse başlar.)

  M. GÜRANI - Bugün dersimiz, Mûcizât-ı Nebeviyyeden, istikbale
  dair (Peygamber mucizelerinden gelecekle ilgili)
  müjdelerden birini, Fetih Hadis-i Şerîfini okuyacağız.

  (Önce hoca sonra talebe birer kere hadisin metnini okurlar.)

  M. GÜRANI - Gramer (dilbilgisi) tahliline girmeyeceğiz, mânâsı ve
  delâleti üzerinde duracağız. (Okur, mânâ verir ve anlatır) Allah
  Resulü (elçisi) 571 de doğmuştur. Doğduğu zaman dünyada iki büyük
  devlet vardır. Bunlar Orta - Doğu'da çekişme halindedir: Bizans
  ve İran. İran Kostantina'yı (İstanbulu) defalarca kuşatmış,
  alamamıştır. Hz.Muaviye'den itibaren de, okuduğumuz Peygamber müjdesine
  ermek için yarış başladı. Otuzdan fazla kuşatıldı bu şehir. Ve
  Ebu Eyyub Ensari de bu kuşatmada şehit oldu. Sur dışında
  yatmaktadır. Şu anda surlara tıkılmış Bizans ve onu Osmanlı
  bekliyor

  M. GÜRANI - (Ş. Mehmet'in dalgınlığına dikkat etmiştir)
  Ne oldu Mehmet? Padişah olmuştun demin, varmısın altın
  kubbeli Ayasofya'yı Yed-i Beyda-i İslâma teslim etmek mücade-
  lesine, Allah ve Resulünün Mübarek ismini o kubbede çınlatma-
  ya? (Sükût)

  Ş. MEHMET - (Sükûtu bozar) İslâm gayreti bunu her
  müslümana arzu ettirir, hocam

  M. GÜRANI - Allah'ın inayeti (yardımı), Resulüllah'ın ruhaniyeti
  seninle olsun. Dualarımız bu yoldadır. Mu'cizat-ı Muhammadiy-
  ye (Muhammed'in mucizesi) tecelliye (gerçekleşmeye) yakındır.

  (Kalkar çıkıp giderken, Ş. Mehmet onu uğurlar, önceki
  sahnedeki tavırla biran kalır. Bakınır. Hızır'ı görmüştür. Aniden
  canlanır, çağırır.)

  Ş. MEHMET - Hızır, Hızır Koş koş
  (Hızır koşarak gelir. Odayı yoklar)

  4. SAHNE: (Hızır,-Ş. Mehmet)

  HIZIR - (Odaya bakar) Ne var ne oldu? (ve döner sevinir)
  Hoca gitmiş

  Ş. MEHMET - (Ortaya) Arkadaşlar ben hünkârım, herkes
  vazifesini bilsin. (ve koltuğa oturur) Beylerim, Paşalarım Kostan-
  tina üzerine sefer var.

  (İki yanda saf duran çocuklar eğilerek.)

  HEPSİ BİRDEN - Ferman Padişahımızındır.

  BİRİSİ - Dağlar da bizimdir.

  Ş. MEHMET - (İlerler havuzu gösterir) Burazı deniz, burası
  da Kostantina. Karadan ve denizden kuşatacağız. (Havuzun
  çevresine çömelirler)

  Ş. MEHMET - Hücum (Koşarken ışık söner)  4. TABLO

  (Işık yanınca yine saray bahçesi görünür. Bu sefer tam
  karşıda tahtı üzerinde genç Sultan, II. Mehmet. Sağında Molla
  Yegân, solunda Hızır Bey ve Molla Gürani sohbet halindeler.
  Molla Yegânla Sultan Mehmet arasında boş bir koltuk var.
  Girişte muhafız dimdik durmakta. On saniye sonra ihtiyar
  Akşemseddin girer ve ilerler. Selam verir. Sultan Mehmet ve
  oradakiler ayağa kalkar. Selâm alırlar. Sultan Mehmet Akşem-
  seddinin elini öper. Muhafız çekilip kaybolur.)

  SULTAN MEHMET - Buyrun oturun (Sağ yanını işaret
  eder.)

  (Akşemseddin sağdaki koltuğa otururken öbürleri de yerleri-
  ne otururlar - Ara)

  S. MEHMET - (Neşeli - Molla Yegân'a hitaben) Hocam ne
  halse (Akşemseddini gösterir) Bu ihtiyar gelince gayrî ihtiyarî
  ayağa kalkarım ve elim titrer.

  (Memnun tebessümler ve bakışmalar.)

  S. MEHMET - (Devam eder) Molla Gürani'den de korkarım
  haa (Başını sallar ve güler) Emirnamemi yırtmış geçen gün
  (Molla Gürani ciddî kasılır ve öbürleri ona bakmaktadır. S.
  Mehmet devam eder.)

  S. MEHMET - Ama (Takdirkâr ifade) iftihar ederiz. Sizler
  (hepsini gösterir gibi) bizim rehberimizsiniz. Öyle ya, "Hak
  konusunda susan âlim dilsiz şeytandır".

  (Ara - Sultan Mehmet hafif sağa ve pecereye döner, öbürleri
  bakışırken, Molla Yegân sûkutu bozar.)

  M. YEGÂN - (Hızır'a) Hızır Bey, kadısınız ya (az ara) bence
  mahkemenin zor bir tarafı var: İki taraf zayıflardan olsa kolay
  da, bir taraf büyüklerden olursa neylersin?

  HIZIR - (Dudak büker ve elini savurtarak) Ondan kolayı
  ne; kuvvetliden yana hükmettin mi olur biter, Molla Yegân!

  (Hafif güler ve gözler S. Mehmed'i yoklar.)

  AKŞEMSETTIN - (Müdahaleci - Elini uzatarak) Vicdanı
  rafa kaldırmak şartıyla tabii

  HIZIR - (Molla Yegân'a) Asıl, mahkemenin zor tarafı, iki
  tarafın da büyüklerden olması. Aşağı koysan sakal, yukarı
  koysan bıyık (Sükût ve S. Mehmed'i süzer.)

  (S. Mehmet bakışların kendisine döndüğünü hisseder gibi ve
  sükûtun sorusuna cevap verircesine âniden Hızır'a döner.)

  S. MEHMET - (Pencereyi gösterir) Şu medresede sabahlara
  kadar ışık yanar. Nedir bu Hızır Bey?

  HIZIR - (Toparlanır, hatırlamış gibi) Bir talebe varmış
  hünkârım, sabahlara kadar ders çalışırmış

  S. MEHMET - (Geriye yaslanır - Ah diye derinden nefes
  alır boşaltır) Yoksa dedim benim gibi bütün gece Kostantinayı
  mı düşünür (Ara)

  (Aniden muhafız girer, eğilerek selâm verir.)

  MUHAFIZ - Hünkârım vezir-i âzam (Başbakan) ve paşalar geldiler.

  S. MEHMET - Girsinler.


  (Önde Vezir Çandarlı, arkada Zağnos Paşa, Turhan Bey
  girerler. Adet üzere eğilip selamlarlar. Oradakiler şaşkın bakışa-
  rak ayağa kalkmışlardır.)

  S. MEHMET - (Paşalara sertçe) Buyurun oturun! (Öbürle-
  rine yumuşakça) Sizler de efendiler (ve hepsi tereddütlü
  otururlar -Ara-)

  S. MEHMET - (Sükûtu bozar) Bu zevatı (kişileri) , bir hususu görüş-
  mek için çağırmıştım. İsabet sizler de varsınız.

  M. GÜRANİ - Malûmunuzdur hocam: Bir sevgilimiz var,
  Kostantina. Sevdiren de Allahın sevgilisi. Vuslatımız Ayasofya'-
  nın kubbesi altında olacak ki mâşukumuzun boynundaki incidir
  o kubbe. Onu elde etmek, bütün zıt mânâları islâma teslim etmek
  ve boyun eğdirmek olur. Onu kaybetmek ise (durak) tabi aksi,
  (mahzun) islâmı zıt mânâlara mağlup ettirmek olur. (Sükût ve
  başlar tasdik edercesine sallanır.)

  AKŞEMSETTIN - Allahın nusreti bizimle olacak. Hareket
  plânımızı tesbit edelim.

  VEZİR. - (Ayakta ve ürkek, S. Mehmet'e) Yalnız hünkârım,
  biz Bizansla anlaşmalıyız. (Kendisine bakıldığının farkında,
  hoşlanılmadığını anlamış, yutkunur) Hem bu iş böyle kolay
  olmaz zannederim, zamana ihtiyacımız var

  (Zağnos Paşa hışımla ayağa kalkar ve eli kılıcının kabzasın-
  da, vezire yiyecek gibi sert bakar, öbürlerinde de hoşnutsuzluk.
  S. Mehmet söze başlayınca; Zağnoş Paşa öyle kalır ve kımıldama-
  dan vezire bakar)

  S. MEHMET - (Vezire ağır ağır yaklaşır, parmağını uzata-
  rak en yüksek sesle) Bizansın hiyaneti bütün dostlukları
  silmiştir. Karamanlıyı himayesi ise, idamını mûcip (gerektiren)
  bir cürümdür (suçtur). Kazanmak cihetine gelince (ortaya)
  bilesiniz ki bize düşen mücadeledir. Muvaffakiyet (başarı)
  Allah'tandır. Kuvvet bir sebep ise,ben köhne Bizans surlarını
  ayakta tutacak bir ruhun mevcudiyetine kâni değilim (inanmıyorum).
  (Vezire) Bunca ordularımdan yalnız birinin
  başaracağına inanmaktayım. Bütün harp plânları hazırdır vezi-
  rim! (hepsine birden) Reylerinizi görüşlerinizi) bekliyorum efendiler!

  AKŞEMSEDDİN - (S. Mehmet'le, ayakta) Beyanınız ye-
  rindedir. Bizans ahdini bozmuştur ve artık bu şehrin sahabet
  (sahipliğini) hakkını kaybetmiştir. Hilâl Ayasofya üzerine meyletmiştir.

  ZAĞNOS PAŞA - (Kıpırdamadan dururken fırsat bulmuş,
  aceleci ve sert) Bizans intihar etmiştir. Vezir hazretleri! Ya
  aşırı merhametlisiniz, yahut!

  VEZİR - Yahut, korkak mıyım?

  TURHAN BEY - Tefsire ne hacet. Hünkârımızın işaretini
  bekliyoruz.
  M. GÜRANİ - Ben de Hünkârın fikrindeyim arkadaşlar.
  (Artık bütün meclis ayaktadır. Herkes sultanın kararını
  bekliyor.)

  S. MEHMET - (Bütün söylenenleri hiçe sayar gibi) Sen ne
  dersin Hızır Bey? (ve bekler)

  HIZIR - (Kararlı ve yüksek sesle) Sefer, zafer bizimdir!
  (Ve bu soru hepsine sorulur aynı cevap alınır. Vezire
  sorulmaz)

  S. MEHMET - (Ortaya ve ileri) Toplar dökülsün. Anadolu
  Beylerbeyine at koşturulsun. Bizans karadan ve denizden
  kuşatılacak. Herşey bilinerek yapılacak, hiçbirşey bilinmiyor
  gibi susulacak. Beylerim, Paşalarım, Derhal!
  (Parmağı ileride durarak, Hepsi elleri göğüslerinde hafif
  eğilmiş durumda -Mehter başlar- Işık söner -Tek ışık hüzmesi
  bir noktaya dökülmüştür. Öyle kalır ve perde gerisinden fetih
  marşı yankılı olarak okunur. Bir ses yüksekten ve uzakta, ikinci
  ses her mısraı tekrar eder.)

  FETİH MARŞI
  Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek.
  Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek.
  Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek.
  Yürü hâlâ ne diye oyunda oynaştasın?
  Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

  Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden
  Senin de destanını okuyalım ezberden
  Haberin yok gibidir taşıdığın değerden
  Yüzüne çarpmak gerek, zamanenin fendini.
  Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini
  Küçük görme, hor görme delikanlım kendini,
  Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın,
  Fatih'in Istanbul'u fethettiği yaştasın,

  Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır
  Şu mihrap Sinan-üddin, şu minâre Sinan'dır
  Haydi artık uyuyan destanını uyandır
  Bilmem neden gündelik işlerle telâştasın,
  Kızım sen de Fatih'ler doğuracak yaştasın.

  Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
  Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.
  Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan'dan:
  Senki burçlara bayrak olacak kumaştasın,
  Fatih'in Istanbul'u fethettiği yaştasın.

  Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin.
  Çelebiler çekilip, haremlerde kışlasın.
  Yürü aslanım, Fetih hazırlığı başlasın!
  Yürü! hâlâ ne diye kendinle savaştasın?
  Fetih'in Istanbul'u fethettiği yaştasın.

  A. Nihat ASYA

  Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın,
  Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

+ Yorum Gönder


fatih sultan mehmet ile ilgili tiyatro