+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro ve Skeç Arşivi Forumunda Cevat Fehmi Başkutun eserleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Cevat Fehmi Başkutun eserleri nelerdir
  Cevat Fehmi Başkut ve eserleri


  Cevat Fehmi Başkutun eserleri ile ilgili bilgi  Tiyatro eseri yazarı. Edirne’de doğdu. Eyüp Rüştiyesi ile İstanbul Sultânîsi’ni bitirdi. Millî Mücâdele yıllarında, Bü*yük Millet Meciisi’nde mazbata tashihçisi ve zabıt kâtipliği yaptı. 1928′de İstanbul’a gelerek Vakit,_Son Posta ve Cum*huriyet gazetelerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Gazete*cilik Enstitüsü’nde görev aldı. 1942′den itibaren oyun yazar*lığını gazeteciliğin yanısıra sürdürmüştür. İstanbul’da öldü. Feriköy Mezarhğt’nda gömülüdür.
  Cumhuriyet devri oyun yazarlarındandır. Basılan ilk yazı*sı röportaj türündendir. Sonra iki roman denemesi yayımla*mış, polisiye roman türünü de denedikten sonra oyun ya*zarlığında karar kılmıştır (1942). Sayıları yirmiüçü bulan oyunlarının mihveri, aile münâsebetleri İçinde zamanla de*ğişen fikrî ve ahlâkî zıtlaşmalardır. Konularını günlük hayat*tan, olaylar ve insanlar arasındaki çatışmalardan alır. Aile yapısındaki bozulmaya seyircinin dikkatini çeker. Paydos yurt dışında, Atina’da 65 defa temsil edilerek yabancı Ülke*de profesyonel sahnede oynayan ilk Türk oyunu olmuştur. Eserleri Ankara’da, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Devlet Tlyatroları’nda, okul sahnelerinde defalarca oynanmıştır. Bunların bir kısmı yazarın sağlığında, bazıları da birkaç de*fa basıldı. Ölümünden sonra İnkılâp ve Aka Kitabevleri ta*mamını dört cilt hâlinde yayımladı.

  Eserleri:
  1. Paydos (1948),
  2. Küçük Şehir (1945, 1948′d e İnönü Tiyatro Armağanı kazandı),
  3. Sana Rey Veriyorum (1951),
  4. Harput’ta Bir Amerikalı (1955, bas. 1963),
  5. Buzlar Çözülmeden (1964),
  6.7 Hepimiz Birimiz için- Üzüntüyü Bırak (2 oyun, 1965),
  8. Ölen Hangisi? (1968, bas, 1970),
  9. Büyük Şehir (1942, bas. 1972),
  10. Ayarsızlar (1943, bas. 1972),
  11. Hacı Kaptan (1944, bas. 1972),
  12. Koca Bebek (1046, bas. 1972),
  13. Soygun (1951, bas. 1972),
  14. Kadıköy ^Ulcsi (1952, bas. 1972),
  15. Makine (1953, bas, 1972),
 2. Acil

  Cevat Fehmi Başkutun eserleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder