+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro ve Skeç Arşivi Forumunda Tiyatronun Güzel Sanatlar'daki Yeri nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tiyatronun Güzel Sanatlar'daki Yeri nedir
  Tiyatronun Güzel Sanatlar'daki Yeri,

  Tiyatronun Güzel Sanatlar'daki önemi
  Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

  Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine katılmak olmalıdır.

  Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar. Ne var ki, tiyatronun bir sonuç olması yanı sıra araç olma niteliği de vardır. Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü açığa çıkartır.  Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü:
  1 - Katılanlara:
  a) Dayanışmayı öğretir;
  b) Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
  c) Toplumun, kişiliği ezmesini önler;
  ç) Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;
  d) Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;
  e) Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
  f) Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
  ğ) Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;
  h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
  i) Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

  2- Seyredenlere:
  a) Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
  b) Kamu bilincini sağlar;
  c) Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;
  ç) Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;
  d) Ve insanı çok yakından tanıtır.
  c) Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;
  ç) Düşünce erkini ve özgürlüğünü öğretir;
  d) Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;
  e) Toplum duyarlığını artırır;
  f) Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;
  g) Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;
  ğ) Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
  ı) Ulusal kimliği pekiştirir
 2. Acil

  Tiyatronun Güzel Sanatlar'daki Yeri nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder