+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Trafik kazaları ve nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Trafik kazaları ve nedenleri nelerdir
  kısaca trafik kazaları ve nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Trafik kazaları ve nedenleri nelerdir

  Zamanımızın gerek yaya, gerek sürücü olarak önemli bir bölümünü kaplayan trafik; kuralları, içerdiği insan ilişkileri ve sonuçlarıyla da hayatımızı etkilemektedir. Sayısı ve hızı artan motorlu araçlar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olurken, birçok insanın yaşamına son vermekte, kişileri sakat bırakmakta; büyük parasal kayıba neden olmaktadır. Trafik kazaları, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ölümlere, geçici ve kalıcı sakatlıklara, iş gücü ve maddi hasarlara neden olması ve ulusal gelir kaybına yol açması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunudur.

  Genelde trafik kazalarında etken olan faktörleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür.
  1- İnsan faktörü
  2- Yol ve trafik yoğunluğu faktörü
  3- Araç donanım faktörü
  4- Coğrafi ve iklimsel faktör

  Türkiye'de trafik kazalarını oluşumunda rol alan etkenlerin dağılımına bakıldığında; şoförün %77.6, yayanın %18.3, aracın %3.6, yolcunu %0.5 oranında kazaya neden olduğu görülmektedir3. Bu faktörler aşağıda irdelenmiştir.

  1-İnsan faktörü:

  Trafik kazalarında rol alan insan faktörü başlığı; sürücüleri, yolcuları, yayaları ve trafik polislerini kapsar. Ancak bunlar arasında en önemli pay sürücülere aittir.
  Sürücülerin kişisel özellikleri olan yaş, cinsiyet, nedeni durum, sağlık durumu, alışkanlıkları, tecrübe ve çalışma koşulları, fiziksel özellikleri, güvenlik önlemlerine uymaları; kazaların oluşumunda önemli rol oynamaktadır.

  Yorgunluğun verdiği güçsüzlük ile görüş ve gördüğünü kavrama yetisinin azalması, stres veya kızgınlık gibi şoförün ruh halini olumsuz yönde etkileyecek psikolojik faktörler, kullandığı ilaçlar ve egzos gazları da şoförün performansını düşürmektedir.

  Şoförü, trafik kazasına sürükleyen aşırı hız, yakından izleme, uykusuzluk, kurallara uymamak gibi çeşitli nedenler, temelde bilgisizliğe dayanmaktadır. Bunların yanı sıra, alkollü araç kullanmanın olumsuz etkileri de göz ardı edilmemelidir.

  Bütün sosyal olaylarda olduğu gibi trafik de, kendi başına bir olay olmayıp, toplumsal yapının bir göstergesidir. Trafik sorunlarını giderilmesi, altta yatan sosyal nedenlerin değişmesine bağlıdır. Sosyal yapı bir bütündür ve onun her organı birbiri ile bağlantı halindedir. Başta; eğitim olmak üzere çarpık kentleşme, sağlık, gelir dağılımı, güvenlik gibi diğer konulara çözüm getirilmediği sürece trafik sorunu da kendi başına düzelemez.

  Sosyal yapıdaki iyileşmeler kadar, kültürel değerlerin de toplumsal yapıdaki önemi unutulmamalıdır.

  Ankara Trafik Denetleme şube Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2000 yılı ilk 10 aylık dönemde trafik kazalarına neden olan ilk on sürücü kusuru şöyle sıralanmaktadır:
  1-Arkadan çarpma: %24.04

  2-Doğrultu değiştirme manevralarında yanlış yapma:

  %20.51 3- Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park etmiş araca çarpma: %12.98
  4- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama: %10.87
  5- Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama: %6.92
  6- Şeride tecavüz etme: %4.49
  7- Kırmızı ışık, trafik işaret ve levhalarına riayet etmeme: %3.37
  8- İkiden fazla şeritli yollarda karşı yönden gelen şeridi ihlal: %2.67
  9- 'Taşıt giremez' trafik işaretlerine riayet etmeme
  10- Geçme yasağı olan yerlerde geçme

+ Yorum Gönder


trafik kazalarının nedenleri,  trafik kazalarinin nedenleri,  trafik kazalarının nedenleri kısaca,  trafik kazaları nelerdir,  trafik kazaları nedenleri,  trafik kazalarının nedenleri nelerdir