+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda İşsizlik sigortası zorunlu mudur? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ebubekir Abdullah
  Devamlı Üye

  İşsizlik sigortası zorunlu mudur?
  İşsizlik sigortası zorunlu mudur? Kısa Bilgi

  İşsizlik sigortası zorunlu bir sigorta koludur. Bu Kanun kapsamında olan herkes işsizlik sigortası primi ödemekle yükümlü tutulmuştur. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 17.04.2008 gün ve 5754 sayılı Kanunla değiştirilen 49. maddesine göre işsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere bu sigorta kaps***** giren tüm sigortalılar işverenler ve Devlet işsizlik sigortası primi ödeyeceklerdir. 2. Zarafet
  Üye

  İşsizlik sigortası, sosyal gelişmenin sağlanması ve gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı bir düzenlemedir. İşsizlik sigortasından faydalanmak için mutlaka Son "3" yılda en az "600" gün İşsizlik Sigortası Primi ödemiş olması gerekiyor.
+ Yorum Gönder


işsizlik sigortası zorunlu mudur