+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda İşsizlik sigortasının kapsamasına kimler girmektedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ebubekir Abdullah
  Devamlı Üye

  İşsizlik sigortasının kapsamasına kimler girmektedir?
  İşsizlik Sigortasının Kapsamasına Kimler Girmektedir?
  İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesinin /17.04.2008 gün ve 5754 sayılı Kanunun 90. maddesiyle değişik ikinci fıkrasına göre:“Bu Kanun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.” 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  İşsizlik sigortası aşağıda sayılan çalışma gruplarını kapsamaktadır.

  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar,

  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar,

  Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiye'de sigortalı olarak çalışan yabancılar,

  4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun'a göre çalıştırılan koruma bekçileri,

  Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar,
  Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar,

  Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar,

  Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar,

  Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar,

  Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar,
+ Yorum Gönder