+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Nedir
  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Hakkında Kısa Bilgi

  18 Aralık 1999 tarihinde 4487 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen 10/A maddesinde sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi hükme bağlanmıştır.

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbirleriyle tutarlılığını kontrol etmek üzere kurulmuştur.

  Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 10. maddesi uyarınca Yatırımcı Hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama veya hamiline hakların izlendiği hesaptır.

  Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi sürecinin yer aldığı kaydi sistem; Sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuk sistemidir. 2. Zarafet
  Üye

  Kısa bir süre sonra, yapılan bütün alım satım işlemlerini elektronik ortamda bünyesinde toplamaya başlayacak kuruluş. yapılan her işlem online olarak bu kuruluşa bildirilecektir. Geçtiğimiz günlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu "Finans Sektörü Kategorisinde En İyi Büyük Veri Projesi” ödülüne layık görüldü.
+ Yorum Gönder